Xem điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh 2013

F5 liên tục để tham khảo điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh năm 2013 được tuyensinh247 cập nhật nhanh nhất.

Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh 2013

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13  
2 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13  
3 D340301 Kế toán A,A1 13  
4 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10  
5 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10  
6 C340301 Kế toán A,A1,D1 10  
7 D220113 Việt Nam học C 14  
8 D220330 Văn học C 14  
9 C220113 Việt Nam học C 11  
10 C220330 Văn học C 11  
11 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5  
12 D340301 Kế toán D1 13.5  
13 D220113 Việt Nam học D1 13.5  
14 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5  
15 C220113 Việt Nam học D1 10  
16 C220201 Tiếng Anh D1 10  
17 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,4 13.5  
18 C220204 Tiếng Trung Quốc D1,4 10  

Soạn tin theo cú pháp sau để nhận điểm chuẩn các ngành sớm nhất.

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DPC (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DPC D480201 gửi 8712

Trong đó DPC là Mã trường

D480201 là mã ngành

Ngoài ra, điểm chuẩn của trường có thể được tra cứu miễn phí tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-phan-chau-trinh-DPC.html

Hoặc tra cứu tại đây:


Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Xem điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!