Xem điểm chuẩn Đại Học Phú Yên năm 2013

Tra cứu điểm chuẩn vào trường Đại Học Phú Yên năm 2013 nhanh và chi tiết nhất.

Đại Học Phú Yên đã công bố điểm chuẩn ngay sau khi có điểm sàn của bộ giáo dục năm 2013.

1.1. Trình độ đại học

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

1

Giáo dục Tiểu học

D140202

A, A1

15.5

C

16.0

D1

15.5

2

Giáo dục Mầm non

D140201

M

16.0

3

Sư phạm Tin học

D140210

A, A1

13.0

D1

13.5

4

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

13.0

D1

13.5

5

Sinh học

D420101

A, A1

13.0

B

14.0

6

Sư phạm Hóa học

D140212

A, A1

13.0

B

14.0

7

Hóa học

D440112

A, A1

13.0

B

14.0

8

Sư phạm tiếng Anh

D140231

A1

13.0

D1

13.5

9

Ngôn ngữ Anh

D220201

A1

13.0

D1

13.5

10

Văn học

D220330

C

14.0

D1

13.5

11

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

D220113

C

14.0

D1

13.5

1.2. Trình độ cao đẳng

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

01

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1

10.0

C

11.0

D1

10.5

02

Giáo dục Mầm non

C140201

M

13.0

M

15.0*

03

Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa)

C140211

A, A1

10.0

B

11.0

04

Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ)

C140213

A, A1

10.0

B

11.0

05

Sư phạm tiếng Anh

C140231

A1

10.0

D1

10.5

06

Chăn nuôi

C620105

A,A1

10.0

B

11.0

07

Lâm nghiệp

C620201

A,A1

10.0

B

11.0

08

Kế toán

C340301

A,A1

10.0

D1

10.5

09

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1

10.0

D1

10.5

Xem điểm chuẩn trường Đại Học Phú Yên năm 2013 tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-phu-yen-DPY.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Phú Yên năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DPY (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DPY  D140201 gửi 8712

Trong đó DPY là Mã trường

D140201 là mã ngành 

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

 

 ( Tuyensinh247 tổng hợp )

Viết bình luận: Xem điểm chuẩn Đại Học Phú Yên năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH