Xem điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Đại Học Đà Nẵng năm 2013

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Đại Học Đà Nẵng năm 2013 đã được cập nhật trên tuyensinh247.com. F5 thường xuyên để xem chi tiết điểm chuẩn.

Đại Học Sư Phạm Đại Học Đà Nẵng ngày 9/8/2013 đã công bố điểm chuẩn NV1 chính thức vào các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy năm 2013.

IV

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)

Khối thi    Mã ngành     Mã ts   Điểm chuẩn

1

Sư phạm Toán học

A

D140209

101

22.5

A1

22.0

2

Sư phạm Vật lý

A

D140211

102

20.5

3

Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế)

A

D460112

103

15.5

A1

15.5

4

Công nghệ thông tin

A

D480201

104

16.0

A1

16.0

5

Sư phạm Tin học

A

D140210

105

14.5

A1

14.5

6

Vật lý học

A, A1

D440102

106

13.0

7

Sư phạm Hoá học

A

D140212

201

22.0

 

Hóa học, gồm các chuyên ngành:

A

D440112

 

 

8

Phân tích môi trường

 

 

202

13.0

9

Hóa Dược

 

 

203

17.0

10

Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường)

A

D440301

204

14.5

11

Sư phạm Sinh học

B

D140213

301

18.5

12

Quản lý tài nguyên - Môi trường

B

D850101

302

18.0

13

Công nghệ sinh học (Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT)

B

D420201

303

18.5

14

Giáo dục chính trị

C

D140205

500

14.0

D1

13.5

15

Sư phạm Ngữ văn

C

D140217

601

17.0

16

Sư phạm Lịch sử

C

D140218

602

16.0

17

Sư phạm Địa lý

C

D140219

603

15.5

18

Văn học

C

D220330

604

14.5

19

Tâm lý học

B

D310401

605

14.0

C

14.0

20

Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý  tài nguyên môi trường)

A

D440217

606

13.0

B

14.0

21

Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch)

C

D310501

610

14.0

22

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch)

C

D220113

607

14.0

D1

13.5

23

Văn hóa học

C

D220340

608

14.0

24

Báo chí

C

D320101

609

17.5

D1

17.0

25

Công tác xã hội

C

D760101

611

14.0

D1

13.5

26

Giáo dục tiểu học

D1

D140202

901

17.0

27

Giáo dục mầm non

M

D140201

902

18.0

Nhanh tay soạn tin theo cú pháp để nhận điểm chuẩn về điện thoại

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Đại Học Đà Nẵng năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DDS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  DDS  D140201 gửi 8712

Trong đó DDS là Mã trường

D140201 là mã ngành giáo dục mầm non

Xem chi tiết điểm chuẩn tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang-DDS.html

Hoặc tra cứu tại đây:

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Xem điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Đại Học Đà Nẵng năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH