Xem điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2013

Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ công bố điểm chuẩn ngay khi có điểm sàn của bộ giáo dục. Liên tục cập nhật để xem chi tiết.

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng NV1 như sau:

I. ĐIỂM CHUẨN

1. Bậc đại học:

 -  Các ngành kỹ thuật, điểm chuẩn : ≥  13,0 điểm;

 -  Ngành Kiến trúc, điểm chuẩn   : ≥ 15,5 điểm (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 13; môn vẽ mỹ thuật nhân hệ số 1,5;)

2. Bậc cao đẳng, điểm chuẩn cho tất cả các ngành : ≥  10,0 điểm

Nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) XDT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  XDT  D580201 gửi 8712

Trong đó XDT là Mã trường

D580201 là mã ngành

Xem điểm chuẩn chi tiết tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-xay-dung-mien-trung-XDT.html

Hoặc tra cứu tại đây:

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Xem điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!