Xem điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2014

Ngày 15/8, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã công bố điểm trúng tuyển NV1 đối với các ngành đào tạo chính quy năm 2014. Trường cũng thông báo chỉ tiêu xét tuyển NV2.

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (NV1)

1. Đại học Sư phạm kỹ thuật khối A, A1, D1

 

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

15,5

15,0

14,5

14,0

UT2

14,5

14,0

13,5

13,0

UT1

13,5

13,0

12,5

12,0

2. Đại học, đại học liên thông khối A, A1, D1

 

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

13,0

12,5

12,0

11,5

UT2

12,0

11,5

11,0

10,5

UT1

11,0

10,5

10,0

9,5

3. Cao đẳng khối A, A1, D1

 

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

10,0

9,5

9,0

8,5

UT2

9,0

8,5

8,0

7,5

UT1

8,0

7,5

7,0

6,5

II. CHỈ TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

1. Chỉ tiêu và đối tượng xét tuyển

1.1. Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Sinh viên không phải đóng học phí)

            - Chỉ tiêu: 200.

            - Đối tượng xét tuyển: Thí sinh dự thi đại học khối A, A1, D1 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên đạt từ 15,5 điểm trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

1.2. Đại học

            - Chỉ tiêu: 500.

            - Đối tượng xét tuyển: Thí sinh dự thi đại học khối A, A1, D1, D3 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên đạt từ 13,0 điểm trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

1.3. Cao đẳng

            - Chỉ tiêu: 400.

            - Đối tượng xét tuyển: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A, A1, D1, D3 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên đạt từ 10,0 điểm trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

2. Thủ tục đăng ký xét tuyển

2.1. Hồ sơ ĐKXT gồm có

            -Giấy chứng nhận kết quả thi do các trường tổ chức thi cấp.

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển.

2.2.Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: Từ ngày 20/8/2014 đến ngày 05/9/2014.

2.3. Nơi nhận hồ sơ ĐKXT : Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên) theo địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định-Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định (điện thoại liên hệ: 0350.3630858) hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo.

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2014 sớm nhất, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) SKN gửi 8712

Trong đó SKN là Mã trường

 Nguồn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Viết bình luận: Xem điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH