Xét nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương 2016

Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016, cụ thể như sau:

 

Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

  1. Điều kiện xét tuyến bổ sung các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2016

1.1.   Điều kiện chung

Thí sinh đà tốt nghiệpTHPT hoặc trình dộ tương đương do Bộ GD&ĐT quy định;

1.2.   Điều kiện cụ thể

Đối vói thí sinh đăng ký xét điểm theo kết quả trong Học bạ THPT

-   Điểm môn Ngữ văn đạt từ 5.0 trở lên (đối với các ngành đào tạo);

-  Điểm môn Lịch sử, Địa lý, NgcẶi ngữ, Toán đạt từ 5.0 trở lên (dối với ngành Quản lý văn hóa);

Đôi vói thí sinh đăng ký xét dicm theo kêt quả trong kỳ thi THPT Quôc gia

Tồng điềm 03 môn thi (gồm các môn xét tuyển, thi tuyền) đạt ngưỡng đàm bào chất lượng đầu vào là 15 điềm;

Mức điểm xét tuyển bổ sung

Thí sinh đã dự thi đại học tại các trưòng đại học năm 2016 có cùng tồ hợp môn thi hoặc tương đương đủ điểm xét tuyển bồ sune đợt 01 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương theo mức điểm sau:

 

Ngành tuyển 

Đỉêm xẻt tuyển

(Điểm chưa nhân hệ số)

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

ĐHSP Am nhạc Mâm non

15.0

200

ĐHSP Mỷ thuật Mâm non

ĐHSP Mỹ thuật

ĐH Quản lý vàn hóa

ĐI I Thiết kê Thời trang

ĐH Thiết kê Đô họa

ĐHSP Am nhạc

 *  Mức điểm trúng tuyển trên tính cho thí sinh dự thi thuộc khu vực 3.

*   Điểm trúng tuyển là tồng điểm 03 môn thi (gồm các môn xét tuyển và thi

tuyền)

*  Ngành ĐH Quàn lý xét tuyển bổ sung 3 tổ họrp môn thi sau:

1 ) Văn học, Lịch sử, Địa lý

2)   Văn học, Lịch sử, Ngoại ngừ

3)  Toán, Văn học, Ngoại ngử

Thí sinh có thể sử dụng kết quả trong IIọc bạ THPT hoặc trong kỳ thi THPT Quốc gia đạt rtgường điềm dảnì bào chắt lượng theo quy định cùa Bộ GD&ĐT và Nhà trường

Thòi gian nộp Hồ sơ xét tuyển đợt 1: Từ ngày 12/8/2016 đến 17h00 ngày 05/9/2016.

Thời gian nhập học đợt bổ sung (dự kiến) 10/9/2015. Mầu Hồ sơ theo quy định của Nhà trường

Dịa điểm: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Thời gian nhập học xét tuyển bồ sung dợt 01 (Dự kiến)'. 10/9/2016

*  Mọi thông till chi tiết xin liên hệ số ĐT: (M3.8547301 Hotline: 094 77 19 299 - Phòng Đào tạo, Trưòng ĐHSP Nghộ thuật TW, Km 9, Nguyễn, Thanh Xuân Hà Nội

Theo ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương

Viết bình luận: Xét nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!