Xét NVBS đợt 1 vào ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM 2016

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM xét nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 theo ngành và tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2016 THEO NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

 

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

ĐIỂM SÀN

C00

D01,D14

D02, D04

1

Lịch sử

D220310

40

17.0

16.5

 

2

Nhân học

D310302

40

17.5

16.5

 

3

Ngôn ngữ học

  D220320

40

19.5

18.5

 

4

Văn học

D220330

40

19.5

18.5

 

5

Địa lý học

D310501

50

19.0

18.0 (D01,D15)

 

6

Giáo dục học

D140101

60

17.5

16.5

 

7

Lưu trữ học

D320303

40

17.0

16.5

 

8

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

50

 

18.0

18.0 (D04)

9

Ngôn ngữ Nga

D220202

60

 

16.5

18.5 (D02)

Theo ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Viết bình luận: Xét NVBS đợt 1 vào ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!