Xét NVBS đợt 1 vào ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 2016

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016, thông tin chi tiết được cập nhật tại đây:

Ngành, chỉ tiêu và ngưỡng điểm xét tuyển đại học đợt 2

năm 2016

Tên trường : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Mã trường: DTK

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngưỡng nộp hồ sơ xét tuyển

1

D140214

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

A00, A01, D01, D07

25

15

2

D220201

Ngôn ngữ Anh

A00, A01, D01, D07

20

15

3

D510202

Công nghệ chế tạo máy

A00, A01, D01, D07

30

15

4

D510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Không xét nguyện vọng bổ sung

5

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6

D510601

Quản lý công nghiệp

A00, A01, D01, D07

30

15

7

D510604

Kinh tế công nghiệp

A00, A01, D01, D07

20

15

8

D520103

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01, D01, D07

50

15

9

D520114

Kỹ thuật cơ- điện tử

Không xét nguyện vọng bổ sung

10

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

11

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A00, A01, D01, D07

90

16

12

D520214

Kỹ thuật máy tính

A00, A01, D01, D07

20

15

13

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A00, A01, D01, D07

80

16

14

D520309

Kỹ thuật vật liệu

A00, A01, D01, D07

30

15

15

D520320

Kỹ thuật môi trường

A00, A01, D01, B00

30

15

16

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

A00, A01, D01, D07

30

15

17

D905218

Kỹ thuật cơ khí( chương trình tiên tiến)

A00, A01, D01, D07

80

15

18

D905228

Kỹ thuật điện ( Chương trình tiên tiến)

A00, A01, D01, D07

70

15

 

Ghi chú : Tên các tổ hợp xét tuyển

A00 (

A01 ( Toán, Lý , Hóa)

D01 ( Toán, Văn, Anh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

B00( Toán, Hoá, Sinh)

Theo ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên


Viết bình luận: Xét NVBS đợt 1 vào ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học