Xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học Công nghiệp TPHCM 2016

Trường Đại học công nghiệp TPHCM xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 cho các hệ đào tạo chính quy, đào tạo chất lượng cao.

1. Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh trên toàn quốc đã tốt nghiệp THPT, đã tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì với kết quà thi thỏa điều kiện: các môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đều có điểm thi lớn hơn 1 và có tổng điểm không thấp hơn 17.00 đối với hệ đại trà và 16.00 điểm đối với hệ Chất lượng cao.

2. Phương thức xét tuyển

Căn cứ trên kết quả điểm thi cùa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học tổ chức.

Điểm xét tuyển là tổng điểm cùa điểm 3 môn thuộc tồ hợp dăng ký xét tuyển (theo danh sách công bố kèm theo, không nhân hệ số), điềm ưu tiên khu vực và diêm iru tiên diện chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Dào tạo). Nêu ngành đăng ký xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thi thì điểm xét tuycn cùa thí sinh được tính theo tổng điểm của tổ hợp môn thi có diểm lớn nhất.

Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ trên điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chi tiêu cùa ngành.

 Chú ý:

+ Không có mức chênh lệch điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau của cùng một ngành xét tuyển.

+ Tiêu chí phụ: Trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển.

+ Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và ngành thứ hai (theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu dăng ký xét tuyển của thí sinh): Nhà trường công bố bàng phân bô chi tiêu xét tuyển nguyện vọng thứ nhắt và nguyện vọng thứ hai cho mỗi ngành (có bàng chi tiết bên dưới). Trước tiên, Hội đông tuyên sinh xét tuyên nguyện vọng thứ nhất dựa trên đăng ký nguyộn vọng thứ nhất của các thí sinh và chỉ tiêu nguyện vọng thứ nhât của mổi ngành. Sau khi đâ xét tuyên xong nguyện vọng thứ nhât, các thí sinh không trúng tuyển sẽ dược xét tuyển vào các ngành đã đăng ký nguyện vọng thứ hai với chi tiêu đã công bố.

3. Các tổ hợp 3 môn xét tuyển:

1. Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học

2. Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý

3. Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý

4. Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học

5. Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

6. Khối D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học

7. Khối C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Chỉ tiêu

Xet tuyen bo sung dot 1 Dai hoc Cong nghiep TPHCM 2016

Tuyensinh247.com

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học Công nghiệp TPHCM 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!