Danh sách trường xét tuyển học bạ THPT năm 2022

25/05/2022 15:40 pm

Đã có 192 trường Đại học xét học bạ THPT năm 2022 để xét tuyển vào trường tính đến ngày 25/5/2022. Đây là 1 trong 2 phương thức được các trường Đại học chủ yếu dùng để xét tuyển năm nay. Xem chi tiết danh sách trường xét tuyển kết quả học tập THPT năm 2022 dưới đây.
Danh sách trường xét tuyển học bạ THPT năm 2022
  • Danh sách trường xét tuyển học bạ THPT năm 2022

    Danh sách trường xét tuyển học bạ THPT năm 2022

    25/05/2022 15:40 pm

    Đã có 192 trường Đại học xét học bạ THPT năm 2022 để xét tuyển vào trường tính đến ngày 25/5/2022. Đây là 1 trong 2 phương thức được các trường Đại học chủ yếu dùng để xét tuyển năm nay. Xem chi tiết danh sách trường xét tuyển kết quả học tập THPT năm 2022 dưới đây.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!