Danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023

28/03/2023 14:35 pm

Đến chiều 28/3, đã có 176 trường xét học bạ năm 2023. Những trường nào xét học bạ THPT năm 2023, Tuyensinh247 tổng hợp tất cả các trường đại học xét kết quả học tập THPT năm 2023 trên cả nước giúp các em biết các thông tin: chỉ tiêu, điều kiện xét học bạ, thời gian nhận hồ sơ, ...
Danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247