Thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Hướng đến thi trên giấy kết hợp trên máy tính

20/09/2023 10:37 am

Từ năm 2025, cách thức tổ chức thi, ngoài việc thi trên giấy, Bộ GD sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy).
Thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Hướng đến thi trên giấy kết hợp trên máy tính
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247