Thời gian công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2025

30/11/2023 10:30 am

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được công bố khi nào? Bộ GD vừa công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 và công bố thời gian Bộ sẽ công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2025 cụ thể như sau:
Thời gian công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2025
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247