Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết

21/09/2020 14:03 pm

Thí sinh có hơn 1 tuần để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh năm 2020, các bước điều chỉnh nguyện vọng, lưu ý về điều chỉnh nguyện vọng hay câu hỏi thường gặp khi điều chỉnh nguyện vọng được tổng hợp trong bài, các em tham khảo.
Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết
Đại học quốc gia hà nội khoa Quốc Tế
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!