40 suất học bổng Pony Chung - Hàn Quốc năm 2016

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo đến các trường ĐH thành viên về việc xét chọn 40 sinh viên cấp học bổng trị giá 500 USD/năm học cụ thể như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2015 - 2016 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đang học hệ chính quy ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Có kết quả học tập năm học 2014-2015 đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 40 sinh viên

Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau: 

TT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

8

2

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

8

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

8

4

Trường ĐH Công nghệ

7

5

Trường ĐH Kinh tế

3

6

Trường ĐH Giáo dục

3

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y dược

1

Tổng cộng

40

4. Hồ sơ đăng ký  học bổng

- Bảng điểm năm học 2014 - 2015 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; Đối với sinh viên năm thứ nhất nộp kết quả thi đầu vào và kết quả học tập ở bậc  Phổ thông Trung học;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (bài viết có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Ponychung, Hàn Quốc và học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (bài viết có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: hoàn cảnh gia đình, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2015-2016, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Các thông tin liên quan

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: ưu tiên cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản khó tuyển;

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: ưu tiên sinh viên các ngành khoa học cơ bản khó tuyển và trong 8 hồ sơ có 2 hồ sơ dành cho sinh viên Khoa Đông phương học;

- Trường Đại học Ngoại ngữ: trong 8 hồ sơ có 2 hồ sơ dành cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc;

- Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc được nhận học bổng Pony Chung nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn có cơ hội tham gia Chương trình học tập, trao đổi tại Đại học Korea trong 10 tháng do Quỹ Pony Chung tài trợ. (chi tiết xem tài liệu đính kèm);

- Sinh viên được học bổng Pony Chung có cơ hội được xét chọn đi học Chương trình Thạc sĩ 2 năm ở Đại học Korea sau khi tốt nghiệp Đại học. (chi tiết xem tài liệu đính kèm).

Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) chậm nhất là 11 giờ ngày ngày 9/10/2015.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: quetth@vnu.edu.vn chậm nhất là 11 giờ ngày ngày 15/10/2015.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Theo thethaohangngay 

Viết bình luận: 40 suất học bổng Pony Chung - Hàn Quốc năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247