• Năm 2014 Việt Nam có mùa hè nóng kỷ lục và đón 10 cơn bão

    Năm 2014 Việt Nam có mùa hè nóng kỷ lục và đón 10 cơn bão

    Theo thống kê trong khoảng 3 năm gần số lượng số cơn bão gia tăng từ 8 cơn bão năm 2011, 10 cơn bão trong năm 2012 và tăng cao trong năm 2013 với 15 cơn bão. Và dự báo trong năm nay 2014 số cơn bão dự báo ít hơn với khoảng 9 đến 10 cơn bão nhưng

Viết bình luận:Bão số 1

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH