Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2015

Nội dung kiến thức, cấu trúc đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015 - 2016.

NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: NGỮ VĂN - ĐỀ CHUYÊN 

I. Yêu cầu chung

1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức thực tiễn.

2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức:

- Nhận biết: khoảng 20%;

- Thông hiểu: khoảng 20%;

- Vận dụng: khoảng 30%;

- Vận dụng cao: khoảng 30%.

II. Hình thức thi: tự luận

III. Thời gian làm bài: 150 phút

IV. Nội dung kiến thức: Gồm 2 phần

Phần 1:  Đọc hiểu văn bản (từ 3.0 đến 4.0 điểm)

-         Gồm 3 đến 5 câu hỏi,  theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, trong đó có trên 50% điểm số cho cấp độ thông hiểu, vận dụng.

-         Ngữ liệu đọc hiểu phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh lớp 9, được trích dẫn nguyên văn trong bài.

Phần 2:  Tập làm văn (từ 6.0 đến 7.0 điểm)

 Gồm 1 câu hỏi yêu cầu viết bài văn hoàn chỉnh theo 1 trong các kiểu văn bản sau đây:

-         Thuyết minh;

-         Tự sự;

-         Nghị luận xã hội (về một tư tưởng đạo lí hoặc một hiện tượng đời sống xã hội);

-         Nghị luận văn học 

Lưu ý: Đề bài có ít nhất 1 câu hỏi theo hướng mở.

MÔN: NGỮ VĂN – ĐỀ CHUNG 

I. Yêu cầu chung

1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức thực tiễn.

2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức:

- Nhận biết: khoảng 30%;

- Thông hiểu: khoảng 30%;

- Vận dụng: khoảng 20%;

- Vận dụng cao: khoảng 20%.

II. Hình thức thi: tự luận

III. Thời gian làm bài: 120 phút

IV. Nội dung kiến thức: Gồm 3 câu

Câu 1: Phần Tiếng Việt, từ 2.0 đến 3.0 điểm

 Gồm 2 đến 3 câu hỏi nhỏ, theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

Câu 2: Phần Đọc - hiểu văn bản (phần Văn), từ 2.0 đến 3.0 điểm

-         Gồm 2 đến 3 câu hỏi nhỏ, theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

-         Đọc - hiểu một đoạn văn bản trong Chương trình, Sách giáo khoa Ngữ văn cấp THCS (không loại trừ bài đọc thêm).

-         Ngữ liệu đọc - hiểu được trích dẫn nguyên văn trong đề bài.

Câu 3: Phần Tập làm văn, từ 4.0 đến 6.0 điểm

Gồm 1 câu hỏi yêu cầu viết bài văn hoàn chỉnh theo 1 trong các kiểu văn bản sau đây:

-         Thuyết minh;

-         Tự sự;

-         Nghị luận xã hội;

-         Nghị luận văn học.

Lưu ý: Đề bài có ít nhất 1 câu hỏi theo hướng mở.  

Tuyensinh247 tổng hợp

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

1 bình luận: Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2015

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247