Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Giao thông vận tải II năm 2015

Cao đẳng Giao thông vận tải II đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015, cụ thể như sau:

Thời gian đào tạo: 3 năm

TT Ngành, chuyên ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
I Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông.
Gồm các chuyên ngành:
1. Xây dựng cầu đường
2. Xây dựng đường ôtô - đường thành phố
3. Xây dựng cầu – hầm metro
4. Xây dựng đường ôtô - đường cao tốc
C510104 - Toán, Vật Lý, Hóa học (Khối A);
- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý (Khối A1);
- Toán, Ngoại ngữ, Hóa học;
- Toán, Vật lý, Ngữ Văn.
300
II Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
Gồm các chuyên ngành:
1. Cơ khí sửa chữa ô tô-máy xây dựng
2.  Công nghệ kỹ thuật máy xây dựng – xếp dỡ
3.   Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo
4.   Công nghệ ôtô
C510201 - Toán, Vật Lý, Hóa học (Khối A);
- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý (Khối A1);
- Toán, Ngoại ngữ, Hóa học;
- Toán, Vật lý, Ngữ Văn.
300
III Ngành Kế toán.
Gồm các chuyên ngành:
1. Kế toán doanh nghiệp
2    2. Kế toán thương mại – dịch vụ
    3. Kế toán xây dựng
C340301 - Toán, Vật lý, Hóa học (Khối A);
- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý (Khối A1);
- Toán, Ngoại ngữ, Ngữ Văn (Khối D1);
- Toán, Vật lý, Ngữ Văn.
100
IV Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
Gồm các chuyên ngành:
1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2. Xây dựng công trình thủy
C510102 - Toán, Vật Lý, Hóa học (Khối A);
- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý (Khối A1);
- Toán, Ngoại ngữ, Hóa học;
- Toán, Vật lý, Ngữ Văn.
300

                       I.      Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
                    II.      Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
                 III.      Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức xét tuyển theo 02 phương thức
1.      Phương thức tuyển sinh 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước dựa trên kết quả Kỳ thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
Đợt 1: Ngay khi có kết quả thi Kỳ thi Quốc gia đến hết ngày 13/8/2015.
Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển các đợt tiếp theo đến 30/10/2015 nếu còn chỉ tiêu.
2.      Phương thức tuyển sinh 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước dựa trên kết quả học bạ ở bậc trung học phổ thông.
Điều kiện xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.
- Tổng điểm trung bình chung của năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của 03 môn học thuộc tổ hợp dùng để xét tuyển phải đạt từ 16,5 điểm trở lên. MXT = M1 + M2 + M3 ≥ 16,5. Trong đó:
M1  là điểm trung bình chung 03 năm lớp 10, 11, 12 của môn thứ nhất, M1 được tính theo công thức:
M1 = (Đ1 năm lớp 10 + Đ1 năm lớp 11 +  Đ1 năm lớp 12) / 3
Tương tự đối với M2( môn thứ 2) và M3 (môn thứ 3).
Sinh viên Cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp các ngành trên được học Liên thông lên Đại học cùng ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            Thí sinh có thể tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển tại: PhieuDKXT Caodang.doc
 
 
v    CAO ĐẲNG NGHỀ (Thời gian đào tạo 03 năm)

TT Nghề đào tạo Mã nghề Hồ sơ đăng ký xét tuyển Ghi chú
1 Xây dựng cầu đường bộ 50510108 - Phiếu đăng ký học Cao đẳng nghề (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan quản lý), có thể tải tại website  của Trường.
- Bản sao công chứng: bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2015);
- Bản sao công chứng học bạ THPT.
- 01 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh.
- Tuyển sinh trong cả nước
- Nhận hồ sơ từ ngày 30/6/2015 đến ngày 30/10/2015.
Xét tuyển đợt 1: Ngày 30/9/2015
- Xét tuyển đợt 2: Ngày 03/11/2015.
2 Kỹ thuật xây dựng 50510106
3 Kế toán doanh nghiệp 50340301
4 Công nghệ ôtô 50510222

Ø      Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề được học liên thông lên Đại học theo quy định của Bộ.
v    BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP ( Mã trường: GT06)
Thời gian đào tạo: 2 năm

TT Ngành đào tạo Mã ngành Hồ sơ đăng ký xét tuyển Ghi chú
1 Xây dựng cầu đường 42510115 - Phiếu đăng ký xét tuyển TCCN (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan quản lý), có thể tải tại website của Trường.
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2015)
- Bản sao học bạ THPT
- 01 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh
- Tuyển sinh trong cả nước
- Xét tuyển đợt 1: Ngày 31/8/2015
- Xét tuyển đợt 2: Ngày 30/9/2015.
2 Bảo trì và sửa chữa ôtô 42510225
3 Kế toán xây dựng 42340305
4 Kế toán doanh nghiệp 42340303
5 Lập trình/Phân tích hệ thống (CNTT) 42480203
6 Kinh doanh vận tải đường bộ 42340116
7 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 42510106

Ø      Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Ø      Học sinh tốt nghiệp TCCN hệ chính quy các ngành trên được học liên thông lên Cao đẳng hệ chính quy cùng ngành tại Trường hoặc tại các trường khác theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
v    TRUNG CẤP NGHỀ (Thời gian đào tạo 02 năm)

TT Nghề đào tạo Mã nghề Hồ sơ đăng ký xét tuyển Ghi chú
1 Xây dựng cầu đường bộ 40510108 - Phiếu đăng ký học TC nghề (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan quản lý), có thể tải tại website của Trường.
-  Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2015).
-  Bản sao công chứng học bạ THPT
- 01 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh.
- Tuyển sinh trong cả nước
- Nhận hồ sơ từ ngày 30/6/2015 đến ngày 30/10/2015.
Xét tuyển đợt 1: Ngày 30/9/2015
- Xét tuyển đợt 2: Ngày 03/11/2015.
2 Kỹ thuật xây dựng 40510106
3 Kế toán doanh nghiệp 40340301
4 Công nghệ ôtô 40510222
5 Vận hành máy thi công nền 40510248

Ø      Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Sau khi tốt nghiệp học sinh được học liên thông lên Cao đẳng theo quy định của Bộ.

 
v    SƠ CẤP NGHỀ 

TT Nghề đào tạo Hồ sơ đăng ký xét tuyển Ghi chú
1 Vận hành máy thi công nền - Phiếu đăng ký học TC nghề (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan quản lý), có thể tải tại website của Trường.
-  Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2015).
-  Bản sao công chứng học bạ THPT
- 01 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh.
 - Tuyển sinh trong cả nước
 - Thời gian nhận hồ sơ và mở lớp liên tục trong năm.
 
2 Vận hành máy xây dựng
3 Xây dựng cầu
4 Xây dựng đường bộ
5 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng
6 Điện dân dụng
7 Hàn
8 Kế toán doanh nghiệp

 
Ø      Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên.
Thí sinh đăng ký xét tuyển Cao đẳng, TCCN, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề nộp hồ sơ về Trường qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo trường Cao đẳng Giao thông vận tải II (hoặc cơ sở II của Trường).
v     Học phí: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II là trường công lập, thu học phí theo Quy định hiện hành của Nhà nước.
v     Thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký học nghề, phiếu đăng ký xét tuyển TCCN tại: PhieuDK hocnghe.doc; PhieuDKXT Trungcap.doc
Chi tieu tuyen sinh Cao dang Giao thong van tai II nam 2015 
Mọi chi tiết xin liên hệ tại địa chỉ
:
-          Tại trụ sở chính: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II -28 Ngô Xuân Thu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: (0511) 3770363; 3771939.
-          hoặc tại cơ sở II: Số 693/34 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3759849.
      Website: http://www.caodanggtvt2.edu.vn 

Nguồn: Cao đẳng giao thông vận tải II

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Giao thông vận tải II năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH