Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lao động xã hội năm 2015

Phương án tuyển sinh Đại học lao động xã hội năm 2015. Trường tuyển 4300 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội là 2600 chỉ tiêu, cơ sở Sơn Tây là 400, tại TPHCM là 1300.

Ký hiệu trường

TRƯỜNG ĐẠIHỌC LAO ĐÔNG - XÃ HÔI

 Mã ngành

 Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu 2015

DLX

Trường Đại học Lao động - Xã hội, Trụ sở chính tại Hà Nội. số 43, đường Trần Duy Himg, p.Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TpT Hà Nội. ĐT: (04) 35566175,

04.35568795

Website: www.ulsa.edu.vn

 

 

2600

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2400

Quản trị nhân lực

D340404

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

650

 

 

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

700

Bảo hiểm

D340202

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

350

Công tác xã hội

D760101

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn; Địa Lý, Lịch Sử, Ngữ văn.

400

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

300

Các ngành đào tạo đại học văn bằng 2.

 

 

200

Quản trị nhân lực

D340404

Tiếng Anh, Nguyên lý CB Chủ nghĩa Mác - Lênin phân 2

50

Kê toán

D340301

50

Bảo hiêm

D340202

50

Công tác xã hội

D760101

50

- Phương thức tuyên sinh: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Điêm xét tuyên: Theo từng ngành, từng tổ hợp môn xét tuyển.

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyến vào các ngành đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội: Gửi về phòng Đào tạo, Trường Đại học Lao động - Xã hội (Sô 43, đường Trân Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Câu Giây, TP HàNộĩ; ĐT: 04.35566175,04.35568795). + Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây: Gửi vê phòng Đào tạo, Trường Đại học Lao động - Xã hội (Số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Câu Giấy, thành phố Hà Nội); hoặc gửi về phòng Đào tạo, Cơ sở Sơn Tây (đường Hữu Nghị, p. Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội; ĐT: 04.33938622; 04.33838443).

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo tại Thành phô Hô Chí Minh (Cơ sở 2): Gửi về phòng Đào tạo, Trường đại học Lao động - Xã hội, Cơ sở 2 (Số 1018, đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.38837814; 08.38837801).

- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận năm 2015: Hà Nội: 400; Sơn Tây : 400; TP. HCM: 500 * Tố chức đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính: số 43, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận cầu Giấy, TP Hà Nội; ĐT: 04.35566175, 04.35568795).

Đại học Lao động xã hội cơ sở Sơn Tây:

(Ký hiệu trường: DLT)

Trường Đại học Lao động - Xã hội, Địa điểm đào tạo tại Sơn Tây (Cơ sở Sơn Tây) phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

 Mã ngành

 Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu 2015

 

ĐT: (04)33938622; 33838443 Website: www.ulsasontay.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

400

Quản trị nhân lực

D340404

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

100

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

100

Bảo hiểm

D340202

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

100

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn.

100

- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm xét tuyển: Theo từng ngành, từng tổ hợp môn xét tuyển.

Đại học Lao động xã hội cơ sở TPHCM:

(Ký hiệu trường: DLS)

DLS

TRƯỜNG ĐẠIHỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (Cơ SỞ II TP HCM)

 

 

1300

Sô 1018, đường Tô Ký, p. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08 3 8837 814 -máy lẻ (108,109)

Website: www.ldxh.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1300

 

Quản trị nhân lực

D340404

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiêng Anh, Ngữ văn.

400

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiêng Anh, Ngữ văn.

350

Bảo hiểm

D340202

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiêng Anh, Ngữ văn.

140

Công tác xã hội

D760101

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiêng Anh, Ngữ văn; Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn.

140

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Tiêng Anh, Ngữ văn.

270

- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm xét tuyển: Theo từng ngành, từng tổ hợp môn xét tuyển.

Tuyensinh247 tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

9 bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Lao động xã hội năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH