Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2013

Năm 2013, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (mã trường SKH) thông báo tuyển sinh 2500 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học và cao đẳng. Trường không tổ chức thi.

Trường thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 như sau:

- Thạc sĩ: 250 (tuyển sinh 02 đợt, đợt 1: tháng 5/2013, đợt 2: tháng 9/2013)

- Đại học chính quy: 1900

- Cao đẳng chính quy: 600

- Đại học liên thông hình thức chính quy: 500

- Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học: 900

- Cao đẳng nghề: 800

I. Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy: 2500 chỉ tiêu

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

2. Hình thức tuyển: Xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy dựa trên kết quả thi đại học – Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2013

3. Ký hiệu trường: SKH

4. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2013:

TT

Ngành/chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

 

Tổng chỉ tiêu

Địa điểm học (các cơ sở)

 

Trình độ đại học:

 

 

1900

 

1         

Công nghệ thông tin (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; Kỹ thuật phần mềm)

D480201

A, A1, D1

200

I, II, III

2         

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 05 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; Hệ thống điện; Tự động hóa công nghiệp; Đo lường và điều khiển tự động)

D510301

A, A1

250

I

3         

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A, A1

100

I

4         

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ hàn; Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí; Công nghệ phát triển sản phẩm cơ khí)

D510201

A, A1

150

I

5         

  Công nghệ kỹ thuật ô tô (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô)

D510205

A, A1

100

I

6         

Công nghệ may (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ may; Thiết kế thời trang; Kinh tế và quản trị kinh doanh thời trang)

D540204

A, A1

150

II, III

7         

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

D140214

A, A1, B

50

I, III

8         

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ cơ điện; Công nghệ Cơ điện lạnh và điều hòa không khí)

D510203

A, A1

150

I

9         

Công nghệ kỹ thuật hoá học (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ điện hóa và các hợp chất vô cơ; Công nghệ các hợp chất hữu cơ - cao su và chất dẻo; Máy và Thiết bị công nghiệp hoá chất - Dầu khí)

D510401

A, A1, B

100

I

10     

Công nghệ kỹ thuật môi trường (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường)

D510406

A, A1, B

100

I

11     

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

200

I, II, III

12     

Kế toán

D340301

A, A1, D1

250

I, II, III

13     

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

100

I, II, III

 

Trình độ cao đẳng:

 

 

600

 

1         

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

60

I, II, III

2         

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

100

I

3         

Công nghệ chế tạo máy

C510202

A, A1

50

I

4         

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A, A1

80

I

5         

Công nghệ kỹ thuật ôtô

C510205

A, A1

60

I

6         

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử; Công nghệ cơ điện)

C510203

A, A1

60

I

7         

Công nghệ may

C540204

A, A1

60

II, III

8         

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

50

I, II, III

9         

Kế toán

C340301

A, A1, D1

80

I, II, III

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi.

- Trong 1900 chỉ tiêu đào tạo đại học, có 600 chi tiêu đào tạo Sư phạm Kĩ thuật (không phải đóng học phí), 1300 chỉ tiêu đào tạo kỹ sư công nghệ.

- Sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể đăng kí học thêm chương trình bồi dưỡng sư phạm kĩ thuật để làm giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng.

- KTX có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển sinh năm 2013: 1.000 chỗ.

 LỚP SINH VIÊN TÀI NĂNG 2013:

- Miễn 100% học phí

- Hỗ trợ chỗ ở

- Học bổng 10 triệu đ/năm

- Nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt khác

- Điều kiện: Những sinh viên đạt điểm thi đại học ≥ 24 đ (không môn nào dưới 7). Riêng những sinh viên đạt từ 21đ trở lên (Không môn nào dưới 6) sẽ được xem xét.

II. Đại học liên thông hình thức chính quy: 500 chỉ tiêu

1. Các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và chuyên ngành Công nghệ cơ điện và bảo trì); Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ may;  Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hàn).

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao  đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành đào tạo sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ.

3. Hồ sơ dự thi: Theo  mẫu  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Các môn thi tuyển: Toán, Cơ sở ngành và Chuyên ngành.

5. Địa điểm nhận hồ sơ và học: Tại các cơ sở của trường (I, II, III):

6. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 06 năm 2013.

III. Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học: 900 chỉ tiêu

1. Các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và chuyên ngành Công nghệ cơ điện và bảo trì ); Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ may;  Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hàn).

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Cao  đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cùng ngành đào tạo.

3. Hồ sơ dự thi: Theo  mẫu  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Địa điểm nhận hồ sơ và học: Tại các cơ sở liên kết đào tạo ngoài trường hoặc các cơ sở của trường (I, II, III).

5. Các môn thi tuyển:

- Người có bằng tốt nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ,  thi 3 môn: Toán, Cơ sở ngành và Chuyên ngành.

- Người có bằng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ  thi 3 môn: Toán, Vật lý và Cơ sở ngành.

6. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 6 năm 2013.

IV. Cao đẳng nghề: 800 chỉ tiêu, xét tuyển căn cứ vào điểm tổng kết các môn học năm học cuối cấp THPT hoặc tương đương.

1. Các nghề đào tạo: Công nghệ ô tô; Cơ điện tử; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Cắt gọt kim loại; Nguội lắp ráp cơ khí; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; May thời trang; Kế toán doanh nghiệp.

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Hồ sơ xét tuyển: Theo mẫu quy định của Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động - TB & XH.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại các cơ sở của trường (I, II, III).

5. Thời gian xét tuyển: Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở I: Km 26, Hà Nội - Hưng Yên. Điện thoại phòng Đào tạo ĐH & Sau ĐH: 03213-713.081

Cơ sở II: Phố Nối - Quốc lộ 5, Hà Nội - Hải Phòng. Điện thoại: 03213-742.076

Cơ sở III: 189 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương. Điện thoại: 03203-894.540

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2013

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH