Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tân Tạo năm 2015

Năm 2015, Đại học Tân Tạo tuyến sinh 500 chỉ tiêu với 11 chuyên ngành, cụ thể như sau:

STT

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1

Tài chính ngân hàng

D340201

Toán –Tiếng Anh -Ngữ văn ;

 Toán –Tiếng Anh – Lịch sử;

Toán –Tiếng Anh – Vật lý;

Toán -Tiếng Anh- Hóa học.

(Một trong 6 môn: Toán, Vật lý, Hóa học,  tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2.Các môn thi còn lại  tính hệ số 1)

25

2

Kế toán

D340301

25

3

Kinh doanh quốc tế

D340120

25

4

Quản trị kinh doanh

D340101

25

5

Ngôn ngữ Anh

D220201

Tiếng Anh – Ngữ văn -Toán ;

 Tiếng Anh - Ngữ văn – Lịch sử;

 Tiếng Anh –Ngữ văn - Địa lý.

(Một trong 4 môn:  Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2. Các môn thi còn lại  tính hệ số 1)

40

6

Kỹ thuật Điện –Điện tử

D520501

Toán - Vật lý - Hóa học;

 Toán - Vật lý – Tiếng Anh;

 Toán – Hóa học – Tiếng Anh;

 Toán - Ngữ văn – Tiếng Anh.

(Một trong 3 môn:  Toán, Vật lý, Hóa học môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2.Các môn thi còn lại  tính hệ số 1)

35

7

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

20

8

Khoa học máy tính

D480101

35

9

Công nghệ sinh học

D420201

Toán – Hóa học –  Sinh học;

Toán  – Hóa học –  Vật lý;

Toán  - Sinh học - Vật lý ;

Toán  – Sinh học – Tiếng Anh.

(Một trong 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học  môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2.Các môn thi còn lại  tính hệ số 1)

35

10

Sinh học ứng dụng

D420203

35

11

Y đa khoa

    D720101

Toán – Hóa học – Sinh học;

Toán  – Hóa học – Vật lý;

Toán - Sinh học - Vật lý;

Toán - Sinh học - Ngữ văn.

(Các cặp môn sau đây tính hệ số 2:

Toán  - Sinh học;        Toán - Hóa học;

 Hóa học - Sinh học;   Sinh học - Ngữ văn. Môn thi còn lại  tính hệ số 1)

200

Tổng chỉ tiêu

500

Nguồn: Đại học Tân Tạo

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tân Tạo năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH