Chỉ tiêu tuyển sinh trường sĩ quan lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn) 2014

Trường ĐH Trần Quốc Tuấn thông báo tuyển sinh năm 2014 với tổng 1118 chỉ tiêu, trường tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Đại Học Trần Quốc Tuấn - Sĩ quan lục quân 1 tuyển sinh năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Lục quân 1)

Ký Hiệu Trường

Mã Ngành

 Khối Thi

Chỉ Tiêu Năm 2014

- Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 0433686218

- Email: LucquanTranQuocTuan@gmail.com

 LAH

 

 

1118 

*Các ngành đào tạo đại học quân sự:

 

 

 

465

+Chỉ huy Tham mưu Lục quân

 

D860210

A

 

* Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở:

 

 

 

307

+Quân sự cơ sở

 

D860230

C

 

* Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

 

 

 

346

+Quân sự cơ sở

 

C860230

C

 

 *Đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh Nam từ Thừa Thiên Huế trở ra.

- Ngày thi: Theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi. Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

*Đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở:

- Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên Huế trở ra, thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

 - Ngày thi:

+ Thi đại học ngành quân sự cơ sở cùng đợt 2 kỳ thi đại học chính quy của Bộ GD và ĐT.

+ Thi cao đẳng ngành quân sự cơ sở cùng đợt 3 kỳ thi cao đẳng chính quy của Bộ GD và ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

Xem thêm: Điểm chuẩn ĐH Trần Quốc Tuấn:

https://thi.tuyensinh247.com/diem-chuan-truong-si-quan-luc-quan-1-nam-2013-c53a12375.html

 Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh trường sĩ quan lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn) 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học