Chương trình cải cách mới học sinh THPT phải học 4 môn bắt buộc

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT về chương trình giáo dục phổ thông mới: Học sinh THPT phải học 4 môn bắt buộc: Ngữ văn 1, Toán 1, Công dân với Tổ quốc, Ngoại ngữ 1.

Chương trình giáo dục phổ thông (viết tắt CT GDPT) là toàn bộ phương hướng và kế hoạch GDPT, trong đó nêu rõ mục tiêu GDPT, quy định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với học sinh, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo (gọi chung là môn học) ở mỗi lớp và mỗi cấp học của GDPT. 

Chương trình cải cách SGK mới áp dụng từ năm học 2018 -2019 bắt đầu cho các học sinh sinh năm 2012 tức là 2018 Học lớp 1; sinh năm 2007 tức là 2018 Học lớp 6; sinh năm 2003 tức là năm 2018 Học lớp 10.

Học 4 môn bắt buộc và được tự chọn môn học

Để hài hòa giữa học phân hóa định hướng nghề nghiệp với học toàn diện, tạo cơ hội cho học sinh có thể chuyển định hướng (nếu có nguyện vọng và sự cố gắng thêm trong học tập) trong cấp học, chương trình tổng thể sẽ có những quy định rõ ràng hơn. 

Học sinh THPT phải học tối thiểu 6 đến 7 môn học, trong đó chỉ học 4 môn bắt buộc và được tự chọn các môn học và chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

*** 4 môn bắt buộc là: Ngữ văn 1, Toán 1, Công dân với Tổ quốc, Ngoại ngữ 1. 

Trong đó, môn học công dân với tổ quốc là tích hợp của 3 phân môn: Đạo đức - Công dân, Lịch sử và Quốc phòng - An ninh. Nó đáp ứng yêu cầu cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông mới là định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng giá trị công dân (quyền và nghĩa vụ), hội nhập quốc tế; tuân thủ Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh... "Như vậy, nội dung giáo dục Lịch sử, Quốc phòng - An ninh là bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông", báo cáo giải trình của Bộ khẳng định.

*** Các môn tự chọn định hướng như sau:

Tự chọn tùy ý (TC1, học sinh có thể không chọn) gồm: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Ngoại ngữ 2.

- Các môn tự chọn theo nhóm môn (TC2): Với học sinh định hướng khoa học tự nhiên hoặc công nghệ - kỹ thuật sẽ học các môn Khoa học xã hội và tự chọn 2 môn trong số Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Toán 2. Học sinh định hướng khoa học xã hội và nhân văn học các môn Khoa học tự nhiên và tự chọn 2 môn trong nhóm các môn Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn 2. Học sinh định hướng nghệ thuật hoặc thể dục thể thao (định hướng năng khiếu) sẽ học 2 môn Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, chọn thêm một môn nữa nếu có nguyện vọng. Các em trong nhóm này có nhiều thời lượng để chọn học các môn chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao.

- Các môn (TC3) gồm: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chuyên đề học tập.

Tuyensinh247.com tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Chương trình cải cách mới học sinh THPT phải học 4 môn bắt buộc

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH