Công bố điểm chuẩn trường Đại học An Giang năm 2014

Sáng ngày 13/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học An Giang đã công bố điểm chuẩn các ngành vào trường năm 2014.

Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Khối Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học:    
Nhóm ngành Sư phạm    
Sư phạm Toán học A, A1 18
Sư phạm Vật lí A, A1 14
Sư phạm Hóa học A 16
Sư phạm Sinh học B 14
Sư phạm Ngữ văn C 14
Sư phạm Lịch sử C 14
Sư phạm Địa lí C 14
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) D1 22
Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 17,5
Giáo dục Chính trị C 14
Nhóm ngành Kinh tế    
Tài chính Doanh nghiệp A, A1, D1 14
Kế toán A, A1, D1 15
Kinh tế quốc tế A, A1, D1 14,5
Quản trị kinh doanh A, A1, D1 14,5
Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 14
Nhóm ngành Nông nghiệp    
Nuôi trồng thủy sản A, A1 13
B 14
Chăn nuôi A, A1 13
B 14
Khoa học cây trồng A, A1 14
B 15
Phát triển nông thôn A, A1 13,5
B 14,5
Bảo vệ thực vật A, A1 17
B 18
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật    
Công nghệ thông tin A, A1, D1 13,5
Kĩ thuật phần mềm A, A1, D1 13
Công nghệ thực phẩm A, A1 15,5
B 16,5
Công nghệ sinh học A, A1 15
B 16
Công nghệ kĩ thuật môi trường A, A1 13
B 14
Quản lí tài nguyên và môi trường A, A1 14,5
B 15,5
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn    
Việt Nam học (VH du lịch) A1, C, D1 16
Ngôn ngữ Anh  (tiếng Anh hệ số 2) D1 20,5
Các ngành đào tạo cao đẳng:    
Nhóm ngành Sư phạm    
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) D1 14
Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 14
Giáo dục Mầm non M 13,5
Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ sồ 2) T 14,7
Nhóm ngành Nông nghiệp    
Nuôi trồng thủy sản A, A1 /B 10, 11
Khoa học cây trồng A, A1 / B 10, 11
Phát triển nông thôn A, A1 /B 10, 11
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật    
Công nghệ thực phẩm A, A1 / B 10, 11
Công nghệ sinh học A, A1 /B 10, 11
Sinh học ứng dụng A, A1 /B 10, 11
Công nghệ thông tin A, A1, D1 10
Tin học A, A1, D1 10
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn    
Việt Nam học (VH du lịch) A1, C, D1 10

Nguồn Đại học An Giang

Viết bình luận: Công bố điểm chuẩn trường Đại học An Giang năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH