Đã có 41 trường Đại học trên cả nước công bố tỷ lệ chọi

Đến ngày 17/5, đã có 41 trường ĐH, CĐ trên cả nước công bố tỉ lệ chọi năm 2014: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Văn hóa TPHCM...Xem chi tiết tỉ lệ chọi của từng trường dưới đây.

- Trường Đại học Y Thái Bình năm nay nhận được khoảng 9.000 bộ hồ sơ đăng kí dự thi, giảm khoảng gần 1.000 bộ sơ với năm 2013, hồ sơ tập trung đông vào ngành Y đa khoa. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/9.68.

- Theo thống kê sơ bộ, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2014 nhận được khoảng 18.942 bộ, giảm 9.547 bộ so với năm 2013 (giảm 33%). Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường năm 2014 là 4050, trong đó 3500 chỉ tiêu bậc ĐH. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/5.41. 

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2014 nhận được 13.250 hồ sơ (giảm khoảng 500 hồ sơ so với năm 2013). Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 ĐH Công nghệ TPHCM là 1/2.59.

- Hồ sơ Đăng ký dự thi ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014 tăng 1000 so với năm 2013. Năm 2014 trường nhận được 7000 bộ hồ sơ. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/5.18

- Năm 2014 trường Đại Học Công nghiệp TPHCM nhận được 35.843 hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành bậc ĐH. Theo đó, ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là công nghệ thực phẩm với 1/11. Trong khi đó, một số ngành có tỷ lệ “chọi” thấp gồm: công nghệ kỹ thuật nhiệt 1/1,2; tài chính ngân hàng 1/1,5... Tỉ lệ chọi ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2014 là 1/4.48.

- Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 là 3950.  Trường ĐH Bách khoa năm 2014 nhận được 10553 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn 5000 bộ Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/2.67.

- Trường Đại Học Kinh Tế - Luật - Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 nhận được 6.554 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn 3.500 hồ sơ so với năm 2013. Chỉ tiêu của trường là 1300, Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/5.04.

Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường ĐH Kinh Tế TPHCM năm 2014 là 14.201. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/3.55 .

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2014 nhận được 18749 hồ sơ. Tỷ lệ chọi năm 2014 đối với ĐH là 1/6.94.Nếu tính theo ngành, ngành công nghệ thực phẩm có tỷ lệ chọi cao nhất trường 1/19, kế đến là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường 1/9, công nghệ chế biến thủy sản 1/8. Trong khi đó, khối ngành kỹ thuật, kinh tế có tỷ lệ chọi không cao, chỉ từ 1/1 đến 1/5.

- Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014 là 2850. Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn năm 2014 nhận được 12950 hồ sơ, Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/4.54.

- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2014 có số hồ sơ ĐKDT là 14.418 hồ sơ. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/4.24.

- Trường ĐH Ngân hàng TPHCM là trường có số lượng tăng đột biến so với năm ngoái với tổng cộng là 13.739 hồ sơ (năm 2013 chỉ có 1.968 hồ sơ đăng ký). Tỷ lệ chọi Đại học Ngân hàng năm 2014 là: 1/5 

- Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2014 là 3760. Năm 2014 có 12793 hồ sơ đăng kí dự thi tại trường. Tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/3.4.

Trường Đại Học Lạc Hồng năm 2014 có chỉ tiêu là 2280. Năm 2014 số hồ sơ đăng kí dự thi vào trường là 3500. Tỉ lệ chọi năm 2014 là: 1/1.54.

Kỳ thi tuyển sinh năm 2014, Trường ĐH Tài chính - Marketing nhận được hơn 23.100 hồ sơ đăng ký dự thi. Tỷ lệ “chọi” toàn trường là 1/5.92, tăng nhẹ so với năm 2013.

- Năm 2014 trường Đại học Hoa Sen nhận được 8200 số hồ sơ đăng kí dự thi trong đó chỉ tiêu tuyển sinh của Trường năm 2014 là 2630tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/3.12. 

Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng cho hay lượng hồ sơ năm nay của trường là 22.000 bộ, giảm hơn 1.000 bộ. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/13.17.

- Năm 2014 có 31000 hồ sơ đăng kí dự thi vào trường Đại học Sài Gòngiảm 17.000 hồ sơ so với năm 2013, tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là  1/10.5.

- Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2014 là 4800. Năm 2014 có 18.000 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn so với năm 2013 là 4.000 bộ, tỉ lệ chọi của trường năm 2014 là 1/3.75. 

- Trường ĐH Ngoại thương (phía Bắc + phía Nam) năm 2014 có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay tương đương với năm 2013 với gần 11.000 hồ sơ. Trong đó, ngành kinh tế vẫn hút thí sinh nhất, chiếm khoảng 30% hồ sơ đăng ký dự thi. Như vậy, với tổng chỉ tiêu 3.200, dự kiến tỉ lệ “chọi” của trường là 1/3,4.

Tổng lượng hồ sơ trường Đại học Sư Phạm TPHCM nhận được gần 24.000 hồ sơ, trong đó đa phần các ngành đào tạo về sư phạm chiếm nhiều nhất. Ngành Sư phạm Tiểu học có hồ sơ cao nhất với 6.967 hồ sơ, tỉ lệ chọi của ngành giáo dục tiểu học lên đến 1/34, kế đến là ngành Sư phạm Mầm non 2.707 hồ sơ. Như vậy tỉ lệ chọi ĐH Sư pham TPHCM năm 2014 là 1/7.27.

Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi Học viện Ngân Hàng năm nay nhận được là 9.800, tăng 1.150 hồ sơ so với năm 2013. Tổng chỉ tiêu của Học viện Ngân hàng năm nay là 3.000, như vậy, tỷ lệ “chọi” dự kiến sẽ là 1/3,2.

Số lượng hồ sơ ĐKDT của trường Đại học Hà Nội năm 2014 giảm mạnh tới gần 25% so với năm trước. Tổng số hồ sơ trường nhận được là gần 9.000 bộ, trong đó chỉ tiêu của trường là 2100. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/4.28.

- Tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi trường nhận được là 33.000 bộ, giảm tới gần 11.000 bộ. Trong đó, số lượng hồ sơ khối B chiếm hơn 20.000 bộ, còn lại là thí sinh đăng ký dự thi khối A. Được biết, tổng chỉ tiêu vào hệ đại học của ĐH Nông nghiệp là 7.800. Dự kiến, tỉ lệ “chọi” ĐH Nông nghiệp năm nay sẽ là 1/4,2.

- Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam vẫn giữ được số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tương đương như năm 2013. Tổng số hồ sơ trường nhận được là 11.000 bộ. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/ 4,3.

Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía Bắc + Phía Nam) 2014 là 2.450. Năm nay có hơn 8.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào trường (cả 2 cơ sở phía Bắc và phía Nam) giảm hơn 1.000 bộ so với năm trước. Theo ông Lê Hữu Lập - Phó Giám đốc Học viện cho biết, số lượng hồ sơ giảm này là số hồ sơ “ảo”, không ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyển sinh của trường. Lượng hồ sơ giảm này chứng tỏ học sinh đã xác định được trường thi phù hợp với năng lực của mình. Tỉ lệ chọi vào trường năm 2014 (2 cơ  sở) là 1/2.2.

- Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của trường ĐH Thủy lợi năm nay giảm khoảng gần 1.000 bộ. Tổng số hồ sơ ĐKDT trường nhận được là 8.800 bộ. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 3.320. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” của trường sẽ là 1/ 2,6.

- Trường ĐH Xây dựng cũng không có biến động nhiều về số lượng hồ sơ dự thi so với năm 2013 khi tổng số hồ sơ đăng ký dự thi nhận được là 9.190 hồ sơ. So với tổng chỉ tiêu năm 2014 của trường là 3.3000 (tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2013), Tỉ lệ chọi năm 2014 của trường là 1/2.78.

- Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Thương Mại năm 2014 là 3800 chỉ tiêu. Năm nay, trường chỉ nhận được khoảng 17.000 hồ sơ ĐKDT, giảm 3.000 so với năm 2013. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/4.47.

- Trường ĐH Cần Thơ năm nay chỉ nhận được hơn 64.000 hồ sơ, giảm hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2013 (hơn 72.000 hồ sơ). Trong đó, các ngành công nghệ, kỹ thuật, nông lâm khởi sắc hơn so với năm 2013. Được biết chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2014 là 8500. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/7.52

Năm nay, ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhận được 38.896 hồ sơ, tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/7.34

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã nhận được 9966 hồ sơ ĐKDT Đại học. Tỉ lệ chọi ĐH năm 2014 là 1/3.32.

- Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 nhận được khoảng 17.000 hồ sơ đăng kí dự thi. Với chỉ tiêu 2800, tỉ lệ chọi năm 2014 của trường là 1/4,07.

- Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay của trường Đại học Y Hà Nội giảm tới 30%. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi trường nhận được là gần 10.000 bộ. Được biết, chỉ tiêu của trường ĐH Y Hà Nội năm nay là 1000. Như vậy, dự kiến tỷ lệ chọi  sẽ là 1/10. 

- Trường ĐH Y Hải Phòng, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay khoảng 9.700 giảm hơn 2.000 so với năm 2013. Chỉ tiêu năm nay của trường là 720, dự kiến tỷ lệ “chọi” của trường năm nay vẫn cao sẽ là 1/13.

- Trường ĐH Y tế Công cộng năm nay nhận được 1.548 hồ sơ giảm khoảng 40% lượng hồ sơ so với năm trước.  Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/7.74.

- Với chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Dược Hà Nội năm 2014 là 650. So với năm 2013 chỉ tiêu tuyển sinh tăng 150 chỉ tiêu. Trường ĐH Dược Hà Nội năm nay có số lượng hồ sơ giảm tới 1000 bộ. Hiện, tổng số hồ sơ trường nhận được là hơn 3.200 bộ. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/4.92.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện tuyển sinh riêng bằng hình thức sơ tuyển trước kỳ thi ba chung. Hiện tại trường chưa thống kê đầy đủ số hồ sơ đăng ký dự thi, song số thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển của trường để nộp hồ sơ là 10.500. So với 5.600 chỉ tiêu của tất cả các ngành đào tạo, dự kiến tỉ lệ “chọi” vào trường là 1/1,8.

- Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại học Văn Hóa TPHCM năm 2014 là 1070,  trong đó có 750 chỉ tiêu ĐH, 320 chỉ tiêu cao đẳng. Năm 2014, trường nhận được 1744 hồ sơ, tỉ lệ chọi dự kiến là: 2,33. 

Tỷ lệ chọi 2014 sẽ được cập nhật sớm và chính xác nhất gửi tới các em. Nguồn dữ liệu trực tiếp từ các trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Đăng ký nhận Tỉ lệ chọi các trường ĐH, CĐ năm 2014 sớm nhất 

Đăng ký nhận Tỷ lệ chọi Các Trường ĐH, CĐ năm 2014 sớm nhất Việt Nam,  Soạn tin:

CH MãTrường gửi 8712

Xem Danh sách Mã trường tại đây.

 

Tuyensinhh247 Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đã có 41 trường Đại học trên cả nước công bố tỷ lệ chọi

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH