Đã có điểm chuẩn và điểm nguyện vọng 2 vào CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị

Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo trực tiếp thông tin điểm chuẩn và xét tuyển nguyện vọng 2 đầy đủ nhất đã được cập nhật trên hệ thống

Điểm trúng tuyển NV1

Tên ngành/chuyên ngành

Khối

Điểm TT

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A

C510103

 

+ Cấp thoát nước

 

C510103.01

10

+ Sư­ phạm kỹ thuật xây dựng

 

C510103.02

10

+ Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

C510103.03

10

+ Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị

 

C510103.04

10

+ Hệ thống kỹ thuật trong công trình

 

C510103.05

10

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

C510301

 

+ Công nghệ kỹ thuật điện đô thị

 

C510301.01

10

+ Công nghệ kỹ thuật tự động hóa

 

C510301.02

10

+ Công nghệ kỹ thuật điện công trình

 

C510301.03

10

+ Công nghệ kỹ thuật Điện DD&CN

 

C510301.04

10

Tin học ứng dụng

A

C480202

10

Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

A

C515902

10

Quản lý xây dựng

A

C580302

10

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

C510406

10

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

V

C510101

11

Ghi chú: Khối V môn vẽ mỹ thuật tính hệ số 1.5.

*Xét tuyển NV2

Tên ngành/chuyên ngành

Khối

Mã ngành

Chỉ tiêu

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A

C510103

450

+ Cấp thoát nước

 

C510103.01

50

+ Sư­ phạm kỹ thuật xây dựng

 

C510103.02

50

+ Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

C510103.03

200

+ Công nghệ kỹ thuật hạ tầng đô thị

 

C510103.04

100

+ Hệ thống kỹ thuật trong công trình

 

C510103.05

50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

C510301

350

+ Công nghệ kỹ thuật điện đô thị

 

C510301.01

50

+ Công nghệ kỹ thuật tự động hóa

 

C510301.02

100

+ Công nghệ kỹ thuật điện công trình

 

C510301.03

100

+ Công nghệ kỹ thuật Điện DD&CN

 

C510301.04

100

Tin học ứng dụng

A

C480202

50

Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

A

C515902

50

Quản lý xây dựng

A

C580302

150

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

C510406

50

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

V

C510101

100

Ghi chú: Khối V môn vẽ mỹ thuật tính hệ số 1.5 . Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 đạt từ mức điểm chuẩn NV1 trở lên.

Xem điểm chuẩn trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị năm 2013 tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/cao-dang-xay-dung-cong-trinh-do-thi-CDT.html


http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-nguyen-vong-2/cao-dang-xay-dung-cong-trinh-do-thi-CDT.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) CTS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  CTS  C510103 gửi 8712

Trong đó CTS là Mã trường

C510103 là mã ngành 

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

( Tuyensinh247 tổng hợp )

Viết bình luận: Đã có điểm chuẩn và điểm nguyện vọng 2 vào CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH