Đã có điểm trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hóa TP.HCM 2018

Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM công bố mức điểm trúng tuyển năm 2018, các em cùng nhanh tay cập nhật chi tiết tại đây

Đã có điểm trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hóa TP.HCM 2018

1. Điểm trúng tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018

STT

Mã ngành

/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúngtuyển

 1.  

7220112

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

C00, D01, D09, D15

14.5 đ

 1.  

7310630

Việt Nam học

C00, D01, D09, D15

21.0 đ

 1.  

7320201

Thông tin - Thư viện

C00, D01, D09, D15

14.5 đ

 1.  

7320305

Bảo tàng học

C00, D01, D09, D15

14.0 đ

 1.  

7320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

C00, D01, D09, D15

16.0 đ

 1.  

7229040A

Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

C00, D01, D09, D15

17.5 đ

 1.  

7229040B

Văn hóa học,

chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

C00, D01, D09, D15

14.5 đ

 1.  

7229040C

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

C00, D01, D09, D14

19.5 đ

 1.  

7229042A

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

C00, D01, D09, D15

18.0 đ

 1.  

7229042B

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

C00, D01, D09, D15

14.0 đ

 1.  

7229042C

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

R01, R02, R03, R04

19.0 đ

 1.  

7229042D

Quản lý văn hóa,

chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

R01, R02, R03, R04

18.0 đ

 1.  

7810103A

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Quản trị lữ hành

D01, D09, D10, D15

19.5 đ

 1.  

7810103B

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,

chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

C00, D01, D09, D15

21.25 đ

- Điểm trúng tuyển trên đã cộng điểm đối tượng và khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

- Không có điểm môn thi THPT quốc gia trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

- Các môn thi Năng khiếu có kết quả thi từ 5.0 điểm trở lên.


Theo TTHN

Viết bình luận: Đã có điểm trúng tuyển vào trường Đại học Văn Hóa TP.HCM 2018

 •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!