Đại học An ninh nhân dân tuyển sinh sau đại học năm 2015

Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2015 như sau:

1. Đối tượng:

- Đối tượng dự thi cao học: Giáo viên trong các trường Công an nhân dân có chức danh từ trợ giảng, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp trở lên hoặc giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi; cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học; lãnh đạo cấp đội trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh theo quy định phải có trình độ thạc sĩ. Người dự tuyển không quá 45 tuổi.

- Đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh: Giáo viên trong các trường Công an nhân dân có chức danh từ giảng viên, giáo viên chính trung cấp chuyên nghiệp trở lên; cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học; cán bộ quy hoạch lãnh đạo từ cấp phòng trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh phải có trình độ tiến sĩ theo quy định. Người dự tuyển không quá 50 tuổi.

2. Điều kiện dự thi, dự tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

3. Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển, xét tuyển:

- Nhận hồ sơ:

+ Dự thi cao học: Từ 20/4/2015 đến 29/5/2015.

+ Dự tuyển nghiên cứu sinh: Từ 3/9/2015 đến 18/9/2015.

- Thi tuyển, xét tuyển:

+ Thi tuyển sinh cao học: Dự kiến ngày 25, ngày 26 và ngày 27/9/2015.

+ Xét tuyển nghiên cứu sinh: Dự kiến tháng 10/2015.

Cần biết thêm chi tiết, liên hệ Khoa Đào tạo sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học An ninh nhân dân; điện thoại: (08) 37242386.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học An ninh nhân dân tuyển sinh sau đại học năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247