Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2021

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Theo đó, trường có 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển tài năng, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy.

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1.1. Phương thức xét tuyển tài năng (dự kiến 10 - 20% tổng chỉ tiêu)

1) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG quốc gia (nhất, nhì, ba) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ, KHKT. 

2) Xét tuyển căn cứ kết quả thi chứng chỉ khảo thí ACT, SAT, A-Level và IELTS đối với thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên, cụ thể như sau:

a) Xét tuyển vào các ngành / chương trình đào tạo đối với thí sinh có chứng chỉ ACT, SAT, A-level đạt ngưỡng quy định của Trường. Đối với chứng chỉ A-level, các môn học phải phù hợp với ngành dự tuyển;

b) Xét tuyển vào các ngành/chương trình Ngôn ngữ Anh và Kinh tế quản lý đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.0 trở lên (hoặc tương đương).

3) Xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn dành cho thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên và đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Thí sinh thuộc hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng;

b) Thí sinh được chọn tham dự Kỳ thi HSG giỏi quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ bậc THPT; 

c) Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 

d) Thí sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài Truyền hình Việt Nam.

e) Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CÁC NĂM GẦN ĐÂY

1.2. Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 50 - 60% tổng chỉ tiêu)

Điều kiện tham gia phương thức xét tuyển này: thí sinh có điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi mônhọc ở bậc THPT trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.

a) Điểm xét từng ngành/chương trình đào tạo được xác định theo tổng điểm thi 03 môn thi của một trong các tổ hợp: A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (có tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Các tổ hợp A02 (Toán-Lý-Sinh), D26 (Toán-Lý-Đức), D28 (Toán-Lý-Nhật) và D29 (Toán-Lý-Pháp) được sử dụng để xét tuyển vào một số ngành đặc thù của trường. 

b) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm tiếng Anh thay cho môn thi tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo theo tổ hợp A01, D01, D07.

1.3. Xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (dự kiến 30 - 40% tổng chỉ tiêu)

a) Kỳ thi được tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 03 địa điểm của Miền Bắc. Chỉ tiêu sơ tuyển dự kiến là 10.000 – 12.000. 

b) Điểm xét từng ngành, chương trình xác định theo điểm tổng của bài thi (thang điểm 30). Các tổ hợp xét tuyển tương ứng là BK1 (Toán - Đọc hiểu – Lý + Hóa), BK2 (Toán - Đọc hiểu – Hóa + Sinh) và BK3 (Toán - Đọc hiểu – Tiếng Anh).  

c) Thí sinh dự thi Bài thi tổ hợp trong 180 phút, gồm 2 phần:

- Phần bắt buộc, gồm Toán (trắc nghiệm, tự luận) và Đọc hiểu (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 120 phút

- Phần tự chọn (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 60 phút, chọn 1 trong 3 phần:

+ Tự chọn 1: Lý – Hóa (tương ứng tổ hợp BK1) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào cácchương trình có mã xét tuyển sau: BF1x, BF2x, BF-E12x, ED2x, EE1x, EE2x, EE-E18x, EE-E8x, EE-EPx, ET1x, ET-E16x, ET-E4x, ET-E5x, ET-E9x, ET-LUHx, HE1x, IT1x, IT2x, IT-E10x, IT-E15x, IT-E6x, IT-E7x, IT-EPx, ME1x, ME2x, ME-E1x, ME-GUx, ME-LUHx, ME-NUTx, MI1x, MI2x, MS1x, MS-E3x, PH1x, PH2x, PH3x, TE1x, TE2x, TE3x, TE-E2x, TE-EPx, TROY-BAx, TROY-ITx, TX1x

+ Tự chọn 2: Hóa – Sinh (tương ứng tổ hợp BK2) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF1x, BF2x, CH1x, CH2x, CH3x, EV1x, EV2x

+ Tự chọn 3: Tiếng Anh (tương ứng tổ hợp BK3) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình có mã xét tuyển sau: BF-E12x, CH-E11x, EE-E18x, EE-E8x, EM1x, EM2x, EM3x, EM4x, EM5x, EM-E13x, EM-E14x, ET-E16x, ET-E4x, ET-E5x, IT-E10x, IT-E15x, IT-E7x, ME-E1x, ME-GUx, MS-E3x, TE-E2x, TROY-BAx, TROY-ITxc) 

- Nội dung Bài thi đánh giá tư duy nằm trong chương trình phổ thông với yêu cầu ở các mức độ kiến thức khác nhau, từ thông hiểu đến vận dụng và vận dụng sáng tạo. 

- Phần Toán sẽ bao gồm cả trắc nghiệm khách quan và tự luận

- Phần Đọc hiểu với nội dung chủ yếu liên quan tới khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ sẽ đánh giá kỹ năng đọc nhanh và hiểu đúng, năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ văn bản.

d) Sơ tuyển thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy: 

- Xét theo điểm trung bình 6 học kỳ THPT của tổng các môn theo tổ hợp lựa chọn: Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Sinh; Toán –  Anh (tương ứng với tự chọn 1, 2, 3), quy về thang điểm 30.

- Nguyên tắc: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi đạt số lượng sơ tuyển.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

2.1 Phương thức xét tuyển tài năng (10 – 20% tổng chỉ tiêu)

2.1.1 Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GDĐT

a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển

- Học sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp môn thi, cụ thể trong Bảng 1.

- Học sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi KHKT quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp lĩnh vực, nội dung đề tài.

Bảng 1. Các ngành tuyển thẳng theo môn thi HSG

Môn thi

Ngành tuyển thẳng

Toán, Vật lý

Tất cả các ngành ngoại trừ Ngôn ngữ Anh (FL1, FL2)

Hóa học

Nhóm ngành Hoá-Sinh-Thực phẩm-Môi trường, Dệt may-Vật liệu (CH1, CH2, CH3, CH-E11, BF1, BF2, BF-E12, EV1, EV2, TX1, MS1 và MS-E3)

Sinh học

Nhóm ngành Hoá-Sinh-Thực phẩm-Môi trường (CH1, CH2, CH3, CH-E11, BF1, BF2, BF-E12 và EV1, EV2)

Tin học

Nhóm ngành Công nghệ thông tinToán tin (IT1, IT2, IT-E6, 

IT-E7, IT-E10, IT-E15, IT-EP, TROY-IT, MI1, MI2)

Anh văn

Ngành Ngôn ngữ Anh (FL1, FL2)

KHKT

Tất cả các ngành ngoại trừ IT1, IT2, IT-E6, IT-E7, IT-E10, IT-EP, IT-E15

b) Điều kiện trúng tuyển

- Số thí sinh dự tuyển thẳng không vượt quá 10% chỉ tiêu của một ngành (ưu tiên thí sinh đoạt giải cao);

- Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT.

2.1.2 Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế 

a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

- Học sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level được xét tuyển vào tất cả các ngành; các ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế - Quản lý có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (còn hiệu lực tính đến ngày bắt đầu đăng ký), cụ thể như sau:

 Bảng 2. Điều kiện dự tuyển theo các chứng chỉ quốc tế

Mã xét tuyển

A-Level

ACT

(36)

SAT

(1600)

IELTS

Academic

IT1, IT2, IT-E6, IT-E7, 

IT-E10, IT-E15, EE2

PUM range >= 95 (Toán A*)

>= 33

(Toán >= 34)

>= 1460

(Toán >= 770)

 

BF2, EE1, EE-E8, EE-E18, EE-EP, ET1, ET-E4, ET-E5, ET-E9, ET-E16, IT-EP, ME1, ME-E1, MI1, MI2, TE1, TE-E2

PUM range >= 90 (Toán A)

>= 31

(Toán >= 32)

>= 1400

(Toán >= 750)

 

BF1, BF-E12, CH1, CH2, CH3, CH-E11, ED2, EV1, EV2, EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, EM-E13, EM-E14, HE1, MS1, MS-E3, PH1, PH2, PH3, ME2, TE2, TE3, TE-EP, TX1, FL1, FL2

PUM range >= 80 (Toán A)

 

FL1, FL2: tiếng Anh A*

>= 29

(Toán >= 30)

>= 1340

(Toán >= 700)

 

ET-LUH, ME-NUT, ME-GU, ME-LUH, TROY-BA, TROY-IT

PUM range >=70 (Toán B)

>= 25

(Toán >= 26)

>= 1270

(Toán >= 640)

 

FL1, FL2, EM1, EM2, EM3, EM4, EM5, EM-E13, EM-E14

 

 

 

>= 6.0

 - Điều kiện dự tuyển: điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0 trở lên (riêng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1). Đối với chứng chỉ A-Level, các môn học phải phù hợp với ngành dự tuyển.

b) Điều kiện trúng tuyển

- Thí sinh có thứ tự xếp hạng nằm trong chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển cho một ngành (không quá 10% chỉ tiêu của ngành).

- Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT.

2.1.3. Xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn

a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Học sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,0 trở lên (riêng đối với năm 2020, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1) và thuộc một trong các diện sau đây:

- Được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ (lớp 10, 11, 12);

- Được chọn tham dự Cuộc thi KHKT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức;

- Thí sinh thuộc hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng;

- Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm; 

- Được tuyển thẳng nhưng không dự tuyển hoặc không trúng tuyển vào các ngành theo quy định tại phần II, mục 1.1.1.

b) Tiêu chí xét tuyển: chấm điểm hồ sơ, thang điểm 100

- Điều kiện cần:

+ Bài viết tự đánh giá, giới thiệu bản thân (theo hướng dẫn của Trường)
+ Hai thư giới thiệu của các thầy, cô giảng dạy

- Tiêu chí 1 (tỉ trọng 40%): Kết quả học tập phổ thông, dựa trên:

+ Điểm trung bình (6 học kỳ) các môn học phổ thông trung học theo tổ hợp phù hợp với ngành đăng ký (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1); 

- Tiêu chí 2 (tỉ trọng 40%): Thành tích học tập phổ thông, dựa trên:

+ Giải thi HSG, minh chứng tham gia đội tuyển cấp tỉnh/thành phố trở lên;

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS hoặc tương đương).

- Tiêu chí 3 (tỉ trọng 20%): Điểm đánh giá của Hội đồng phỏng vấn 

- Tiêu chí 4 (cộng điểm, tối đa 10 điểm)

+ Thành tích, năng khiếu khác (giải cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, các cuộc thi KHKT, STEM, STEAM, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao…).

+ Chọn ngành phù hợp với hồ sơ năng lực

c) Điều kiện trúng tuyển

- Thí sinh có thứ tự xếp hạng nằm trong chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển cho một ngành (không quá 20% chỉ tiêu của ngành);

- Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp xét tuyển) theo thông báo của Trường.

2.1.4. Đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển

a) Đối với cả 3 phương thức (1.1), (1.2) và (1.3), thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường ĐHBK Hà Nội tại địa chỉ http://ts.hust.edu.vn từ ngày 20/3/2021 đến hết ngày 18/4/2021. Thí sinh sẽ được hướng dẫn để gửi bản chính các hồ sơ, minh chứng cần thiết.Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo phương thức (1.1) phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký theo quy định của Bộ GDĐT (nộp hồ sơ qua Sở GDĐT).

b) Đối với phương thức (1.1) và (1.2), mỗi thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào tối đa 3 ngành, chương trình đào tạo. Các nguyện vọng của thí sinh sẽ được xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên.Đối với phương thức (1.3) mỗi thí sinh được đăng ký 01 nguyện vọng.

c) Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức (1.3) sẽ tham gia phỏng vấn trong thời gian được Nhà trường thông báo. Hình thức phỏng vấn: trực tiếp (tại Trường) hoặc online.

2.1.5 Thông báo kết quả và xác nhận nhập học

a) Kết quả xét tuyển tài năng sẽ được công bố trong tháng 6/2021

Thí sinh trúng tuyển nguyện cần làm thủ tục xác nhận nhập học theo thời hạn được Nhà trường quy định.

Riêng đối với thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT, kết quả xét tuyển và thời gian xác nhận nhập học theo lịch do Bộ GDĐT công bố.

b) Sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ nhận được Giấy báo trúng tuyển và đề nghị xác nhận nhập học chính thức. Trong thời gian quy định, thí sinh không thực hiện đầy đủ thủ tục xác nhận nhập học sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển.

2.2. Phương thức xét tuyển theo điểm thi (80 - 90% tổng chỉ tiêu) 

2.2.1 Đối tượng, điều kiện dự tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đáp ứng các yêu cầu theo quy định chung của Bộ GDĐT; 

- Điểm trung bình chung 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên.

2.2.2 Phương thức xét tuyển

2.2.2.1 Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT (50-60% tổng chỉ tiêu) 

- Điểm xét từng ngành, chương trình đào tạo xác định theo tổng điểm thi 3 môn thi của các tổ hợp A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (Bảng 5), có tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên;

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm thay cho điểm thi môn tiếng Anh để xét tuyển vào các ngành/chương trình theo tổ hợp A01, D07, D01 (Bảng 7, Bảng 8);

- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT sẽ được Nhà trường công bố sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT. 

2.2.2.2. Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (30-40% tổng chỉ tiêu), không áp dụng cho ngành Ngôn ngữ Anh.

- Kỳ thi đánh giá tư duy được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Điểm xét từng ngành, chương trình xác định theo điểm tổng của bài thi (thang điểm 30). Cáctổ hợp xét tuyển tương ứng là BK1 (Toán - Đọc hiểu – Lý + Hóa), BK2 (Toán - Đọc hiểu – Hóa + Sinh) và BK3 (Toán - Đọc hiểu – Tiếng Anh) được quy định cụ thể cho các ngành trong Bảng 5.  

- Điều kiện tham gia phương thức xét tuyển này: thí sinh có điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc THPT tương ứng với  tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên: Tổ hợp BK1, xét điểm Toán – Lý – Hóa; tổ hợp BK2 xét điểm Toán – Hóa – Sinh; tổ hợp BK3 xét điểm Toán –  Anh và quy về thang điểm 30.

2.3 Đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển

a) Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng vào các ngành, chương trình tại trường THPT hoặc tại các điểm đăng ký của sở GDĐT, hoặc theo phương thức trực tuyến theo quy định chung của Bộ GDĐT (cho cả hai phương thức). 

b) Thí sinh muốn tham dự kỳ thi đánh giá tư duy để được xét tuyển theo phương thức 2.2.2.2 cần đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường ĐHBK Hà Nội tại địa chỉ http://ts.hust.edu.vn (mục Tuyển sinh đại học ® Đăng ký Online) hoặc theo link đăng ký: dangkytuyensinh.hust.edu.vn từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 18/5/2021.

c) Sơ tuyển thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tư duy: chỉ tiêu sơ tuyển dự kiến 10.000– 12.000. Những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ nhận được thông báo dự thi. Dự kiến kết quả sơ tuyển sẽ được công bố trước khi diễn ra kỳ thi ít nhất 20 ngày.

2.4 Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và văn bản thống nhất trong nhóm trường tuyển sinh.Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 và xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá tư duy trong cùng đợt, sử dụng cơ sở dữ liệu chung. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước sẽ không được xét tiếp nguyện vọng sau.

- Đối với từng phương thức xét tuyển, điểm trúng tuyển của các tổ hợp là như nhau. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển giữa phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT với phương thức xét theo điểm bài thi đánh giá tư duy sẽ khác nhau do mỗi phương thức có chỉ tiêu riêng và thang điểm khác nhau.

- Điều kiện phụ khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ sau đây: Tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số, không làm tròn); nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. 

- Điều kiện phụ khi xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá tư duy: điều kiện phụ được xét lần lượt là điểm phần thi toán; thứ tự nguyện vọng.

2.5 Chính sách ưu tiên

a) Ưu tiên vùng, miền, đối tượng chính sách được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, áp dụng cho các phương thức tuyển sinh của Trường.

b) Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được ưu tiên khi xét tuyển tài năng theo hình thức xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn (nếu đăng ký). 

2.6 Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

- Đối với phương thức xét tuyển tài năng, lệ phí đối với thí sinh tham gia vòng phỏng vấn là 150.000 đồng.

- Đối với thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tư duy, thí sinh đạt sơ tuyển nộp lệ phí 250.000 đồng.

- Lệ phí xác minh chứng chỉ IELTS hoặc tương đương: 50.000 đồng.

2.7 Thông tin về Kỳ thi đánh giá tư duy 

a) Kỳ thi được tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 03 địa điểm Hà Nội (Trường ĐHBK Hà Nội), Nghệ An (Đại học Vinh) và Hải Phòng (Trường ĐH Hàng Hải)

b) Dự kiến ngày thi 15/7/2021. 

c) Nội dung Bài thi tổ hợp, thời lượng 180 phút, gồm 2 phần:

- Phần bắt buộc, gồm Toán (trắc nghiệm, tự luận) và Đọc hiểu (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 120 phút

- Phần tự chọn (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 60 phút, chọn 1 trong 3 phần:

+ Tự chọn 1: Lý – Hóa đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Tự chọn 2: Hóa – Sinh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm ngành khối Hóa – Thực phẩm – Sinh học – Môi trường;

+ Tự chọn 3: Tiếng Anh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành Kinh tế quản lý, Chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo quốc tế.

d) Nội dung Bài thi đánh giá tư duy nằm trong chương trình phổ thông với yêu cầu ở các mức độ kiến thức khác nhau, từ thông hiểu đến vận dụng và vận dụng sáng tạo. 

- Phần Toán sẽ bao gồm cả trắc nghiệm khách quan và tự luận;

- Phần Đọc hiểu với nội dung chủ yếu liên quan tới khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, đánh giá kỹ năng đọc nhanh và hiểu đúng, năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ văn bản;

- Phần tự chọn theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

e) Sơ tuyển thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy: 

- Xét theo điểm trung bình 6 học kỳ THPT của tổng các môn theo tổ hợp lựa chọn: Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Sinh; Toán –  Anh (tương ứng với tự chọn 1, 2, 3), quy về thang điểm 30. Thí sinh thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1.

- Nguyên tắc: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi đạt số lượng sơ tuyển;

- Chỉ tiêu sơ tuyển dự kiến là 10.000 – 12.000.

III. CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, MÃ XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU DỰ KIẾN NĂM 2021

3.1. Danh sách chương trình đào tạo và mã xét tuyển năm 2021

Bảng 3 - Ngành/chương trình đào tạo, mã xét tuyển (xếp theo nhóm ngành)

Dai hoc Bach khoa Ha Noi cong bo phuong an tuyen sinh 2021

Bảng 4 - Các chương trình đào tạo tài năng 

(Tổ chức thi/xét tuyển sau khi nhập học)

Dai hoc Bach khoa Ha Noi cong bo phuong an tuyen sinh 2021

3.2. Các ngành/chương trình đào tạo, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến

Bảng 5 – Thông tin về mã xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến: XEM TẠI ĐÂY

Ghi chú: 

1. Môn chính ở Các tổ hợp xét tuyển 

- Các tổ hợp A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 có môn Toán là môn chính đối với một số ngành/CTĐT, ghi trong ngoặc đơn. 

Ví dụ: A00 (Toán) có nghĩa là xét theo tổ hợp A00 với Toán là môn chính.

2. Các chương trình ELITECH có mã xét tuyển ký hiệu  XX-E# (ví dụ ME-E1, TE-E2...).

3. Các chương trình đào tạo quốc tế có có mã xét tuyển ký hiệu  XX-ABC, trong đó XX là viết tắt đơn vị đào tạo quản lý, ABC là ký hiệu cho trường đối tác.

Ví dụ: ET-LUH là chương trình đào tạo quốc tế Điện tử viễn thông, đối tác là trường Đại học Leibniz Hannover – CHLB Đức, do Viện Điện tử viễn thông quản lý.

Bảng 6. Mã tổ hợp xét tuyển

- Mã tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Dai hoc Bach khoa Ha Noi cong bo phuong an tuyen sinh 2021

 - Mã tổ hợp xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy

Dai hoc Bach khoa Ha Noi cong bo phuong an tuyen sinh 2021

Bảng 7. Quy đổi chứng chỉ IELTS (Academic) sang điểm tiếng Anh

Dai hoc Bach khoa Ha Noi cong bo phuong an tuyen sinh 2021

Theo TTHN

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2021

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH