Đại học Bách Khoa TPHCM tuyển sinh tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 – đợt 1 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN & YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN 
    1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN

 
1.1 Điều kiện văn bằng

-  Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển. 

-  Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học. 

-  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ vui lòng tham khảo tại đây hoặc file đính kèm

1.2 Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
 
1.3 Cán bộ hướng dẫn

-  Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn.

-  Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao).
1.4 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành.

1.5 Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.

1.6 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 
 
2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

2.1 Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

      
a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung. 

      b. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch; 

      c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; 

      d. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi. 

            + Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL ITP 500, CBT 173, iBT 61; TOEIC 600; IELTS 5.5 ; FCE (Grade C) 60; BEC Vantage 60; BULATS 60, VNU-EPT 251;

            Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF B2; TCF niveau 4 trở lên. 

            + Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 2 trở lên. 

            + Tiếng Đức: Chứng chỉ TestDaF cấp độ 4 trở lên. 

            + Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4 trở lên.

            + Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.
 
2.2 Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.
 
2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
    
29 ngành đào tạo:

TT

MÃ SỐ TÊN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ NGÀNH
  6234
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
 
1. 62340102 Quản trị kinh doanh Quản lý công nghiệp
  6242 KHOA HỌC SỰ SỐNG  
2. 62420201 Công nghệ sinh học Kỹ thuật hóa học
  6244 KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
3. 62440201 Địa chất học KT Địa chất - dầu khí
  6248 KHOA HỌC MÁY TÍNH  
4. 62480101 Khoa học máy tính KH & KT máy tính
  6252 KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ  
5. 62520401 Vật lý kỹ thuật Khoa học ứng dụng
6. 62520604 Kỹ thuật dầu khí KT Địa chất - dầu khí
7. 62520501 Kỹ thuật địa chất
8. 62520101 Cơ kỹ thuật Khoa học ứng dụng
9. 62520103 Kỹ thuật cơ khí Cơ khí  
10. 62520115 Kỹ thuật nhiệt
11. 62520116 Kỹ thuật cơ khí động lực Kỹ thuật Giao thông
12. 62520301 Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hóa học
13. 62527505 Công nghệ hóa dầu và lọc dầu
14. 62520320 Kỹ thuật môi trường Môi trường & tài nguyên

15.     

62520202 Kỹ thuật điện Điện - Điện tử  
16. 62520216 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
17. 62520203 Kỹ thuật điện tử
18. 62520208 Kỹ thuật viễn thông
19. 62520503 Kỹ thuật trắc địa & bản đồ Kỹ thuật Xây dựng
20. 62440214 Bản đồ viễn thám & hệ thông tin địa lý
21. 62520309 Kỹ thuật vật liệu Công nghệ vật liệu
  6254 CHẾ TẠO VÀ CHẾ BIẾN  
22. 62540101 Công nghệ thực phẩm Kỹ thuật hóa học
  6258 XÂY DỰNG & KIẾN TRÚC  
23. 62580208 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật Xây dựng  
24. 62580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
25. 62580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
26. 62580211 Địa kỹ thuật xây dựng
27. 62580212 Kỹ thuật tài nguyên nước
28. 62580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
  6285 TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  
29. 62850101 Quản lý tài nguyên & môi trường  Môi trường & tài nguyên
 
3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ THI 

3.1. Hồ sơ dự tuyển:

   Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến bắt đầu từ ngày 25/1/2016  đến ngày 25/4/2016Thí sinh tham khảo hướng dẫn đăng ký thông tin dự thi trực tuyến tại địa chỉ: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/faq#huongdandangkyduthi  

     - 
   Sau khi hoàn chỉnh các biểu mẫu đăng ký,  thí sinh phải in Phiếu đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh, Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2, Biểu mẫu 3 (Lý lịch khoa học)

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển

  •   Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày   15/3/2016 – 25/4/2016

  •   Hồ sơ gồm:
     
  +    Phiếu Đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh &  Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2, Biểu mẫu 3 (Lý lịch khoa học)  - đưc in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;

      +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 1)

      +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH; 

      +   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

      +   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

      +   04 ảnh (3 x 4) dán vào biểu mẫu 2 (ảnh chụp mới có thời hạn trong 6 tháng)

      +   Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

      +   06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu. 

      +   Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;

      +   Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

      +   02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu (biểu mẫu 4)  - được in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;

      +   Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ 
Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo (biểu mẫu 5)  - được in trực tiếp từ hệ thống sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến;
 

   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ 
   Lệ phí xét tuyển:
     + Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ / môn thi
     + Môn Anh văn: 120.000 đ / môn (Ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn)
     + Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ / hồ sơ

3.3. Thời gian xét tuyển: tháng 5/2016
 
 
4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4.1. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.

4.2. Thời gian đào tạoThời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ của NCS có bằng Thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng Thạc sĩ là 4 - 5 năm.
 
 
5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 
Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ

Năm

NCS có bằng thạc sĩ (đúng ngành)

NCS đã có bằng thạc sĩ (ngành gần, phù hợp)

1

+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH  nâng cao” và  các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ 

+ Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

+   Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,

+   Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)

+   Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ 

+   Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

2

+ Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS

3

+ Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường

+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường


Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ

Năm

Nội dung

1

+ Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ 

+ Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”  

2

+ Hoàn thành các MH phục vụ LATS 

+ Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và 02 CĐTS  

3

+ Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS

4

+ Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường

+ Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Bách Khoa TPHCM tuyển sinh tiến sĩ đợt 1 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247