Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2016

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình dộ tiến sĩ năm 2016 ngành kỹ thuật Cơ khí (Hướng chuyên sâu: Công nghệ chế tạo máy).

I/ Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh 

STT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Kỹ thuật Cơ khí (Hướng chuyên sâu: Công nghệ chế tạo máy)

62.52.01.03

10

II/ Thời gian và hình thức đào tạo

-    Hệ tập trung: 3 năm đối với nghiên cửu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ, 4 năm đối với NCS có bằng đại học;

-    Hệ không tập trung: 4 năm đối với NCS có bằng thạc sĩ, 5 năm dối với NCS có bằng đại học. Trong đó (đảm bảo tối thiều 12 tháng tập trung liên tục tại trường.

III. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

1. Về văn bằng

-   Có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí;

- Trường hợp chưa có hằng thạc sĩ thì phải có bàng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, thời gian tốt nghiệp đại học tính đến ngày dự tuvền NCS chưa quá 12 tháng .

- Đề cương về dự định nghiên cứu (theo mẫu)

- Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học (GS, PGS, TS) cùng chuyên ngành;

Dai hoc Cong nghiep Ha Noi tuyen sinh dao tao tien si nam 2016

Dai hoc Cong nghiep Ha Noi tuyen sinh dao tao tien si nam 2016

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247