Đại học Chính trị tuyển sinh thạc sĩ năm 2016

Đại học Chính trị thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
     1. Chuyên ngành Triết học: 09 chỉ tiêu
     2. Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: 09 chỉ tiêu
     3. Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 27 chỉ tiêu
     II. HÌNH THỨC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
     1. Hình thức: Tập trung, chính quy
     2. Ngôn ngữ: Tiếng việt
     3. Thời gian đào tạo: 2 năm (24 tháng)
     III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
     Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 của Trường Đại học Chính trị là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, được cơ quan, đơn vị đề nghị, cấp có đủ thẩm quyền xét duyệt; đáp ứng được các điều kiện sau:
     1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức
     a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
     b) Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm.
     2. Về văn bằng 
     a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi;
     - Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng là những ngành tương ứng với chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.
     - Ngành tốt nghiệp đại học được coi là ngành gần với các chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được xác định như sau:
     + Chuyên ngành Triết học: Hồ Chí Minh học, Chính trị học, Luật học, Văn hoá học, Xã hội học, Quản lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo dục học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
     + Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: Triết học, Lịch sử, Quốc tế học, Giáo dục chính trị (Giáo dục công dân), Báo chí, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Hành chính học, Kinh tế chính trị học, Xã hội học.
     + Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Triết học, Tâm lý học quân sự, Giáo dục học quân sự, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học. 
     b) Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
     3. Về cương vị công tác và thời gian tích lũy chuyên môn
     a) Các chuyên ngành Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học: Cán bộ chính trị, giáo viên chuyên ngành các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị, ra trường công tác 02 năm trở lên;
     b) Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Cán bộ chính trị cấp đại đội và tương đương giữ chức 02 năm trở lên trong quy hoạch làm giáo viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý giáo dục; giáo viên công tác đảng, công tác chính trị cấp phân đội các học viện, nhà trường, đã qua cán bộ chính trị cấp đại đội 01 năm trở lên.
     4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không bị thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc xác nhận.
     5. Về tuổi đời, sức khoẻ
     a) Tuổi đời không quá 40 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 45 tuổi;
     b) Có sức khoẻ phù hợp, đảm bảo yêu cầu học tập, rèn luyện, công tác.
     6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.
     IV. CÁC MÔN THI TUYỂN SINH
     1. Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Bậc 2/6 tiếp cận một phần Bậc 3 - Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam). Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương do Học viện Khoa học Quân sự/TCC2/BQP cấp. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ có giá trị trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp đến ngày dự thi.
     2. Môn Cơ bản: Triết học Mác-Lênin.
     3. Môn Cơ sở:
     - Chuyên ngành Triết học: Lịch sử triết học;
     - Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa;
     - Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: Nguyên lý xây dựng Đảng.
     V. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ƯU TIÊN
     1. Đối tượng ưu tiên
     a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên tại các địa phương được quy định là khu vực 1. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;
     b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
     c) Con liệt sĩ;
     d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
     e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc khu vực 1.
     2. Mức ưu tiên
     Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo Quy định này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ sở của chuyên ngành dự thi.
     VI. HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH 
     1. Hồ sơ tuyển sinh
     - Đơn xin đăng ký dự thi.
     - Bằng Đại học (phôtô có công chứng).
     - Bảng điểm đại học (phôtô có công chứng).
     - Phiếu tuyển chọn học viên.
     - Giấy chứng nhận sức khoẻ (có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của Bộ Quốc phòng).
     - Ảnh 3x4: 04 chiếc.
     - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
     - Các giấy tờ khác theo thông báo của Cục Cán bộ - Tổng Cục Chính trị.
     2. Thời gian 
     a) Thi tuyển sinh: Buổi sáng ngày 14/5 quán triệt quy chế, buổi chiều 14, cả ngày 15/5/2016 thi tuyển sinh.
     b) Công bố kết quả thi tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 05/6 ÷ 15/6/2016.
     c) Khai giảng khoá học: Dự kiến từ 14/9 đến 20/9/2016
     3. Địa điểm thi tuyển sinh: Trường Đại học Chính trị .
     VII. THÔNG TIN LIÊN QUAN
     1. Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, Trường Đại học Chính trị tổ chức học dự khoá bổ sung kiến thức cho các đồng chí đăng ký dự thi chuyên ngành gần; bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh và hướng dẫn ôn thi tập trung. Thời gian từ 09/11/2015 đến 13/5/2016.
     2. Thí sinh có thể tìm hiểu tại Website Trường Đại học Chính trị: http://daihocchinhtri.edu.vn hoặc mạng MISTEN của Ban Sau đại học, Trường Sĩ quan Chính trị theo địa chỉ: http://86.12.120.110/Webnoibo.
     Điện thoại quân sự: 069.597.404./.   

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Chính trị tuyển sinh thạc sĩ năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247