Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016 đợt 2

Trường ĐH Nha Trang năm 2016 tuyển sinh cao học cho 11 ngành học đợt 2, thời gian thi tuyển trong 2 ngày: 23/7 và 24/7/2016.

1. Ngành, chuyên ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

TT.

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Nuôi trông thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Toán cao cấp

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

Công nghệ chê tạo ngư cụ

3

Công nghệ sinh học

Hóa sinh học

4

Công nghệ thực phâm

5

Công nghệ chê biên thủy sản

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

9

Kinh tê nông nghiệp

Kinh tế học

10

Kinh tê phát triển

11

Quản trị kinh doanh

 2. Thời gian biểu:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Tổ chức bổ túc kiên thức

3-4/2016

2

Tổ chức ôn tập

5-7/2016

3

Nhận hô sơ đăng ký dự thi

Trước 15/6/2016

4

Thi tuyển

23 - 24/7/2016

3. Điều kiện dự thi: 

a)  Về văn bằng:

-         Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần hoặc ngành khác (chỉ áp dụng cho cho nhóm ngành kinh tế, kinh doanh) với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;

-         Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác phải học bổ sung một số học phần ở trình độ đại học của ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi;

-         Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và danh mục học phần bổ sung kiến thức trong Phụ lục kèm thông báo này.

b)  về thâm niên công tác:

-         Điều kiện về thâm niên công tác chuyên môn cho từng ngành đào tạo được quy định trong chương trình đào tạo và Phụ lục kèm thông báo này.

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

a)  Đối tượng ưu tiên:

-         Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên; Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyêt định tiêp nhận công tác hoặc điêu động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

-         Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

-         Con liệt sĩ;

-         Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

-         Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b)  Mức ưu tiên:

-         Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản và mười điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ vào kết quả thi;

-         Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng ưu tiên của một đối tượng.

5. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

Thí sinh có quốc tịch Việt Nam và không thuộc chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

a)  Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngôn ngữ Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b)  Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

c)   Chứng chỉ trình độ ngôn ngữ Anh trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày thi. Cụ thể: Chứng chỉ ngôn ngữ Anh (do tổ chức khảo thí quốc tế cấp): TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểnC TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEIC 450, Preliminary English Test (PET), Business English Certificate (BEC) Preliminary, BULATS 40 điểm trở lên;

Thí sinh nộp bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ cùng hồ sơ dự thi để được xem xét.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi:

-         Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

-         Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (2 bản);

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

Giấy chứng nhận sức khỏe;

-         Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có);

-         03 ảnh làm thẻ CMND, cỡ (4 X 6) cm.

7. Lệ phí: (nộp kèm với hồ sơ)

-         Đăng kỵ dự thi: 60.000 đ /thí sinh/hồ sơ.

-         Thi tuyển:     120.000 đ/thí sinh/1 môn thi.

8. Lưu ý:

-         Văn bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bởi Cục Khảo thí và Kiêm định chât lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn băng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 77/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo).

-         Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập, đề cương bổ sung kiến thức, chương trình đào tạo... có trên website: http://ntu.edu.vn/khoasdh/vi-vn/home.aspx:

Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ và lệ phí: Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoa, ĐT: 058.2471372 hoặc 058.3832072.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016 đợt 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247