Đại học Công Đoàn công bố quy định tuyển thẳng năm 2015

Trường ĐH Công Đoàn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng những đối tượng như sau vào trường năm 2015:

1. Đối tượng tuyển thẳng vào đại học:

1.1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

1.2. Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường Đại học Công đoàn, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, được tuyển thẳng vào ngành đăng ký xét tuyển (ngành có môn thi trùng với môn đạt giải)

3. Đối tượng xét tuyển thẳng:

Thí sinh có hộ khẩu  thường  trú  từ 3 năm  trở  lên, học 3 năm và  tốt nghiệp  trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến  ngày  nộp  hồ  sơ  đăng  kí  xét  tuyển  (theo  quy  định  tại Nghị  quyết  số  30a/2008/NQ-CP  ngày 27/12/2008  của Chính  phủ  về Chương  trình  hỗ  trợ  giảm  nghèo  nhanh  và  bền  vững  đối  với  62  huyện nghèo; Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo); Thí sinh là người dân tộc rất ít người (theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ). 

- Điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 và tốt nghiệp trung học phổ thông đạt loại Giỏi. Chỉ  tiêu xét  tuyển  thẳng không quá 1%  tổng chỉ  tiêu  tuyển sinh của  trường năm 2015. Căn cứ  theo điểm bình quân của điểm tổng kết 3 năm lớp 10,11,12, Nhà trường xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Thí sinh đối tượng xét tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức 01 năm tại một trường dự bị đại học trước khi vào học chính thức. Chương trình học dựa trên cơ sở quy định môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng; Bản saoGiấy chứng nhận là thành viên  tham dự kỳ  thi chọn đội  tuyển quốc gia dự  thi Olympic khu vực và quốc  tế, Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế, Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Giấy chứng nhận đoạt giải cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2015; 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; 02 ảnh chân dung cỡ 4x6.

- Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển; Bản sao Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng; Bản sao học bạ 3 năm học THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2015; 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; 02 ảnh chân dung cỡ 4x6; Bản sao hộ khẩu thường trú.

5. Thời gian đăng ký:

- Thời gian đăng ký tuyển thẳng và xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 25/5/2015. Các Sở GD&ĐT chuyển hồ sơ tới trường Đại học Công đoàn trước 05/8/2015.

- Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2015. Sau khi có kết quả  thi, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường theo lịch tuyển sinh của Bộ.

6. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển:

Kết quả đăng ký tuyển thẳng và xét tuyển thẳng được gửi về các Sở GD&ĐT trước 15/8/2015.

Trường Đại học Công đoàn xin báo cáo Quý Bộ và đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các thí sinh thuộc các đối tượng trên được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn Đại học Công Đoàn

Viết bình luận: Đại học Công Đoàn công bố quy định tuyển thẳng năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!