Đại học Công nghệ giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2014

Cùng với một số trường đại học trong cả nước, ngày 12/8, Điểm chuẩn trường ĐH công nghệ giao thông vận tải năm 2014 cũng đã được công bố. Cụ thể, các em xem chi tiết đưới đây:

Điểm chuẩn Đại học công nghệ giao thông vận tải năm 2014

Ngành học

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Hà Nội

Vĩnh Yên

Thái Nguyên

Khối

A

Khối

A1

Khối

A

Khối

A1

Khối

A

Khối

A1

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

           

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

17.0

 

15.0

 

13.0

 

+ CNKT xây dựng cầu

 

15.5

         

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

16.0

         

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

15.0

         

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

15.0

         

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

           

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

16.0

 

15.0

 

13.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

16.0

 

14.5

 

13.0

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

           

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

15.0

 

14.0

     

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

15.0

         

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

15.0

         

Kế toán

D340301

           

+ Kế toán doanh nghiệp

 

17.0

17.0

15.0

15.0

13.0

13.0

Quản trị kinh doanh

D340101

           

+ Quản trị doanh nghiệp

 

16.0

16.0

       

Kinh tế xây dựng

D580301

15.5

15.5

14.5

14.5

13.0

13.0

Khai thác vận tải

D840101

           

+ Khai thác vận tải đường sắt

 

15.0

15.0

       

+ Khai thác vận tải đường bộ

 

15.0

15.0

       

Hệ thống thông tin

D480104

           

Hệ thống thông tin

 

15.0

15.0

14.0

14.0

 13.0  13.0

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

           

+ Điện tử viễn thông

 

15.5

15.5

14.0

14.0

   

- Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm.

- Thời gian nhập học đợt 1: Ngày 6/9/2014

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) GTA (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL GTA D510104 gửi 8712

Trong đó GTA là Mã trường

D510104 là mã ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

Nguồn: Đại học công nghệ giao thông vận tải 

Viết bình luận: Đại học Công nghệ giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH