Điểm chuẩn Viện đại học Mở Hà Nội năm 2014

Viện Đại học Mở Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn giữa các ngành có sự chênh lệch khá đáng kể.

 Viện đại học Mở Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:

Tên ngành Mã ngành Khối Điểm Ghi chú
Công nghệ thông tin D480201 A 15.0  
A1 15.0  
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D510302 A 14.5  
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D510302 A1 15.0  
Công nghệ sinh học D420201 A 15.0  
Công nghệ sinh học D420201 B 16.5  
Kế toán D340301 A 16.5  
Kế toán D340301 A1 18.5  
Kế toán D340301 D1 18.0  
Quản trị kinh doanh D340101 A 15.0  
Quản trị kinh doanh D340101 A1 16.5  
Quản trị kinh doanh D340101 D1 17  
QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn) D340101 A 15  
QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn) D340101 A1,D1 19.5  
QTKD (Hướng dẫn du lịch) D340101 A 15.0  
QTKD (Hướng dẫn du lịch) D340101 A1 20.0  
QTKD (Hướng dẫn du lịch) D340101 D1 19.0  
Tài chính - Ngân hàng D340201 A 14.5  
Tài chính - Ngân hàng D340201 D1 17.0  
Luật kinh tế D380107 A 17.0  
Luật kinh tế D380107 D1 19.0  
Luật quốc tế D380108 A 14.5  
Luật quốc tế D380108 D1 17.5  
Ngôn ngữ Anh D220201 D1 20.0 Môn Tiếng Anh hệ số 2
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1 21.5
Kiến trúc D580102 V 20.5 Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 2
Thiết kế công nghiệp (Nội thất) D210402 H 25.0 Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2
Thiết kế công nghiệp (Thời trang) D210402 H 25.0
Thiết kế công nghiệp (Đồ họa) D210402 H 25.0
Điểm quy định cho HSPT - KV3; các đối tượng và khu vực ké tiếp lần lượt thấp hơn 1,0 điềm và 0,5 điếm.)

Nhận ngay Điểm chuẩn Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) MHN (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL MHN D480201 gửi 8712

Trong đó MHN là Mã trường

D480201 là mã ngành Công nghệ thông tin

Nguồn: Viện đại học mở Hà Nội

Viết bình luận: Điểm chuẩn Viện đại học Mở Hà Nội năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH