Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn tuyển sinh 2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn - Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển 1.500 chỉ tiêu theo 5 phương thức tuyển sinh như năm 2021.

Trong phương thức tuyển sinh riêng năm 2022, trường bổ sung thêm các nhóm xét tuyển gồm thí sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật; cuộc thi văn hóa, thể thao cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

1. Ngành đào tạo mới

STT Tên ngành/chuyên ngành
1 Trí tuệ nhân tạo
2 Truyền thông và Mỹ thuật số
3 Marketing kỹ thuật số
4 Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số
5 Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ Thông tin
6 Công nghệ Thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin

2. Phương thức tuyển sinh mới

Trong phương thức tuyển sinh riêng năm 2022, Trường bổ sung thêm các nhóm xét tuyển gồm Thí sinh đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật; Cuộc thi Văn hóa, Thể thao cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên (chi tiết như trong đề án tuyển sinh năm 2022).

II. Thông tin chi tiết

1. Xét tuyển thẳng

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Đối tượng xét tuyển Nguyên tắc xét tuyển
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I VKU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT &TT VIỆT - HÀN   Không giới hạn nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành    
1 VKU Quản trị kinh doanh 7340101 (1) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn: Toán; Vật lý; Tin học; Tiếng Anh; Ngữ Văn; Hóa học; Sinh học.
(2) Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế lĩnh vực Toán học; Vật lý và Thiên văn; Năng lượng: Vật lý; Hóa học; Năng lượng: Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin.
(3) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Toán; Vật lý; Tin học; Tiếng Anh; Ngữ Văn; Hóa học; Sinh học.
(4) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Toán học; Vật lý và Thiên văn; Năng lượng: Vật lý; Hóa học; Năng lượng: Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin.
(1) Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT vào ngành đúng, ngành phù hợp trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào nhiều ngành khác nhau của trường.
(2)  Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh trúng tuyển một nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
(3) Xét theo thứ tự giải (hoặc điểm trung bình 3 năm học trung học phổ thông (THPT), hoặc tương đương) từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết.
(4) Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ xét đến tiêu chí phụ là  tổng điểm học tập THPT theo một trong các  tổ hợp xét tuyển từ cao đến thấp (cách tính điểm như phương thức xét theo học bạ). Xét giải Nhất, Nhì, Ba các năm 2020,2021,2022. 
2 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 7340101EL
3 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 7340101ET
4 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số 7340101EF
5 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 7340101IM
6 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 7480108 (1) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn: Tin học; Toán; Vật lý; Hóa học; Tiếng Anh.
(2) Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế lĩnh vực Toán học; Vật lý và Thiên văn; Năng lượng: Vật lý; Hóa học; Năng lượng: Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin; Rô bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Khoa học vật liệu; Kỹ thuật cơ khí.
(3) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp Quốc gia môn: Tin học; Toán; Vật lý; Hóa học; Tiếng Anh.
(4) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Toán học; Vật lý và Thiên văn; Năng lượng: Vật lý; Hóa học; Năng lượng: Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin; Rô bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Khoa học vật liệu; Kỹ thuật cơ khí.
7 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 7480108B
8 VKU Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) 7480201NS (1) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn: Tin học; Toán; Vật lý; Hóa học; Tiếng Anh.
(2) Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế lĩnh vực Toán học; Vật lý và Thiên văn; Năng lượng: Vật lý; Hóa học; Năng lượng: Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin; Rô bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng.
(3) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp Quốc gia môn: Tin học; Toán; Vật lý; Hóa học; Tiếng Anh.
(4) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Toán học; Vật lý và Thiên văn; Năng lượng: Vật lý; Hóa học; Năng lượng: Hóa học; Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin; Rô bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng.
9 VKU Công nghệ thông tin (kỹ sư) 7480201
10 VKU Công nghệ thông tin (cử nhân) 7480201B

2. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I VKU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT &TT VIỆT - HÀN   #REF!          
1 VKU Quản trị kinh doanh 7340101 #REF! 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1. A00
2. A01
3. D01
4. D90
Ưu tiên Toán Bằng nhau DS >=15.00
2 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 7340101EL #REF!
3 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 7340101ET #REF!
4 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số 7340101EF #REF!
5 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 7340101IM #REF!
6 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 7480108 #REF!
7 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 7480108B #REF!
8 VKU Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) 7480201NS #REF!
9 VKU Công nghệ thông tin (kỹ sư) 7480201 #REF!
10 VKU Công nghệ thông tin (cử nhân) 7480201B #REF!

Ghi chú:

Trường chỉ đào tạo những ngành có số lượng thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức lớn hơn hoặc bằng 30. Trong trường hợp thí sinh trúng tuyển vào ngành có số lượng trúng tuyển dưới 30, thí sinh được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác trong cùng phương thức xét tuyển có điểm trúng tuyển thấp hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành đã đăng ký.

- Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, rồi quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành

3. Xét học bạ

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các tổ hợp Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
I VKU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT &TT VIỆT - HÀN            
1 VKU Quản trị kinh doanh 7340101 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
1. A00
2. A01
3. D01
4. D07
Ưu tiên Toán Bằng nhau DS >=15.00
2 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 7340101EL
3 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 7340101ET
4 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số 7340101EF
5 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 7340101IM
6 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 7480108
7 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 7480108B
8 VKU Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) 7480201NS
9 VKU Công nghệ thông tin (kỹ sư) 7480201
10 VKU Công nghệ thông tin (cử nhân) 7480201B

4. Tuyển sinh riêng

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Nhóm xét tuyển Nguyên tắc xét tuyển
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
I VKU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT &TT VIỆT - HÀN        
1 VKU Quản trị kinh doanh 7340101 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
o Nhóm 1: Xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc gia hoặc thí sinh đoạt giải khuyến khích trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế hoặc thí sinh đoạt giải tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải thí sinh đạt được trong các năm: 2020, 2021, 2022.
o Nhóm 2: Xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng trong Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hoặc Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ hoặc Kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đạt đoạt nhất, nhì, ba, khuyến khích trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải thí sinh đạt được trong các năm: 2020, 2021, 2022.
o Nhóm 3: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT (≥ 1200), ACT (≥ 26) hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level (PUM range ≥ 80, Toán C).
o Nhóm 4: Xét tuyển đối với thí sinh tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần trở lên do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Xét giải thí sinh đạt được trong các năm: 2020, 2021, 2022.
o Nhóm 5: Xét tuyển đối với học sinh THPT chuyên các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình môn chuyên (năm lớp 10 và lớp 11) đạt từ 8,00 trở lên. Trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển (năm lớp 10 và lớp 11) từ 5,00 trở lên
o Nhóm 6: Xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba) trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức (chỉ tuyển cho các ngành thuộc Khối ngành V). Xét giải thí sinh đạt được trong các năm: 2021, 2022.
o Nhóm 7: Xét tuyển đối với thí sinh đạt học lực giỏi (hai năm liên tục) trong thời gian học THPT.
o Nhóm 8:
8a) Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5,0 trở lên (hoặc TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên, TOEIC từ 600 điểm trở lên) được cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển;
8b) Xét tuyển đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi thể thao, văn nghệ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Xét giải thí sinh đạt được trong các năm: 2020, 2021, 2022.
- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHĐN quy định, không có môn thi THPT nào từ 1,0 điểm trở xuống. Tổng điểm học tập THPT của 03 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.00 trở lên. Đối với nhóm 8a, điểm học tập THPT các môn theo tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 6,0.
- Xét tuyển vào tất cả các ngành của Trường đối với các nhóm xét tuyển, riêng nhóm 6 chỉ xét tuyển cho các ngành thuộc khối ngành V.
- Thí sinh được đăng ký nhiều ngành khác nhau và theo thứ tự ưu tiên. Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn. Thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
- Xét tuyển theo nhóm từ 1 đến 8. Trong trường hợp thí sinh có kết quả xét tuyển giống nhau, ưu tiên xét theo giải từ cao xuống thấp, theo tổng điểm học tập THPT theo tổ hợp xét tuyển từ cao đến thấp (cách tính điểm như phương thức xét theo học bạ). Trường hợp nếu tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên điểm môn Toán. 
2 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 7340101EL
3 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 7340101ET
4 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số 7340101EF
5 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 7340101IM
6 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 7480108
7 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 7480108B
8 VKU Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) 7480201NS
9 VKU Công nghệ thông tin (kỹ sư) 7480201
10 VKU Công nghệ thông tin (cử nhân) 7480201B

5. Xét kết quả thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM

TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Nguyên tắc xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Ngưỡng ĐBCL đầu vào
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
I VKU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT &TT VIỆT - HÀN   Xét tuyển ưu tiên theo mức từ cao xuống thấp theo điểm kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cộng điểm ưu tiên (nếu có).   ĐXT >= 600 
1 VKU Quản trị kinh doanh 7340101  
2 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 7340101EL  
3 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 7340101ET  
4 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số 7340101EF  
5 VKU Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 7340101IM  
6 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 7480108  
7 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 7480108B  
8 VKU Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) 7480201NS  
9 VKU Công nghệ thông tin (kỹ sư) 7480201  
10 VKU Công nghệ thông tin (cử nhân) 7480201B  

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn tuyển sinh 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH