Đại học Công nghệ TPHCM công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015

Đề án tuyển sinh năm 2015 của trường Đại học Công nghệ TPHCM theo 2 phương thức: tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông.

Tổng chỉ tiêu: ĐH: 4300; CĐ: 800
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật điện, điện tử

D520201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ thông tin

D480201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kĩ thuật cơ - điện tử

D520114 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kĩ thuật cơ khí

D520103 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật môi trường

D520320 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kiến trúc

D580102 -Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu vẽ
-Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ
 
Kinh tế xây dựng

D580301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ thực phẩm

D540101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ sinh học

D420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Thiết kế nội thất

D210405 -Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu vẽ
-Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ
 
Thiết kế thời trang

D210404 -Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu vẽ
-Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ
 
Quản trị kinh doanh

D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Quản trị khách sạn

D340107 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D340109 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Kế toán

D340301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Tài chính - Ngân hàng

D340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Ngôn ngữ Anh

D220201 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Marketing

D340115 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Luật Kinh tế

D380107 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Thiết kế đồ họa

D210403 -Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu vẽ
-Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ
 
Ngôn ngữ Nhật

D220209 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 
Tâm lý học

D310401 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ thông tin

C480201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Quản trị kinh doanh

C340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Công nghệ thực phẩm

C540102 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ kĩ thuật môi trường

C510406 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ sinh học

C420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Tiếng Anh

C220201 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 
Thiết kế thời trang

C210404 -Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu vẽ
-Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ
 
Thiết kế nội thất

C210405 -Toán, Vật lí, Năng khiếu vẽ
-Toán, Ngữ văn, Năng khiếu vẽ
-Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ
 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Quản trị khách sạn

C340107 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

C340109 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
Tài chính - Ngân hàng

C340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

C510203 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

C510303 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
 
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

1. Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

+ Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Trường dành 70% chỉ  tiêu cho phương thức tuyển sinh này.

+ Thí sinh liên thông lên đại học chính quy (thời gian tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng) đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn thi tương ứng.

(Với môn Năng khiếu vẽ, trường sẽ tổ chức thi riêng cho thí sinh hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn này ở trường khác để xét tuyển).

2. Phương thức tuyển sinh riêng:

Trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển những thí sinh đăng ký theo các tiêu chí sau:

+ Điều kiện để được xét tuyển:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp môn để xét tuyển cho từng ngành trong 3 năm học THPT đạt từ 6,0 trở lên đối với trình độ đại học và 5,5 trở lên đối với trình độ cao đẳng. 

+ Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm trung bình các môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) được tính để xét trúng tuyển.

(Với môn Năng khiếu vẽ, trường sẽ tổ chức thi riêng cho thí sinh hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn này ở trường khác để xét tuyển).

- Học phí được thu theo học kỳ, phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng kí học, tính bình quân như sau:

 + Đại học:  1,7 - 2,0 triệu/tháng;

 + Cao đẳng:  1,5 - 1,7 triệu/tháng;

- Sinh viên được học tại trung tâm thành phố, phòng học theo chuẩn quốc tế, Ký túc xá 3000 chỗ; Nhà trường có bộ phận hỗ trợ giới thiệu chỗ ở cho sinh viên.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website: www.hutech.edu.vn. Điện thoại: Dai hoc Cong nghe TPHCM cong bo de an tuyen sinh rieng nam 2015(08)54452222.

Tuyensinh247 Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Công nghệ TPHCM công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH