Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh cao học năm 2016

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 cho 8 ngành với tổng chỉ tiêu là 300.

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của 13Ộ trưởng Bộ Giáo dục và Dào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ điều kiện thực tế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; 

Được phép cùa Bộ Giáo đục và Đào tạo, Trường Đại học Cổng nghiệp Hã Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 như sau:

I/ Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh

Stt

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu (dự kiến)

1

Kỹ thuật Cơ khí

60.52.01.03

 

2

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

60.52.01.16

 

3

Kỹ thuật Hóa học

60.52.03()l

 

4

Kỹ thuật Điện tử

60.52.02.03

300

5

Kế toán

60.34.03.01

6

Quản trị kinh doanh

60.34.01.02

 

7

Công nghệ thông tin (dự kiến)

60.48.02.01

 

8

Kỹ thuật điện (dự kiến)

60.52.02.02

 

II. Thời gian và hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ tiến hành theo học chế tín chi với thời gian: 1,5 năm.

III. Điều kiện dự thi, môn thỉ tuyển sinh, đối tượng và mức ưu tiên

1. Điều kiện dự thi

Điều kiện văn bằng:

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành dăng ký dự thi phải học bồ sung kiến thức trước khi dự thi. Người dự thi ngành Quàn trị kinh doanh tốt nghiệp đại học ngành khác, phài học bổ sung kiến thức và có ít nhất 02 nàm kinh nghiệm Iàrn việc trong lĩnh vục quản trị kinh doanh (Phụ lục I).

Có đủ sức khỏe để học tập.

Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định cùa Hội đồng tuyển sinh.

Ghi chú: Nếu người dự thi có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ngoài các điều kiện nêu trên phải có công nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiềm định chất lượng Giáo dục, Bộ Giảo dục vả Đào tạo

2. Môn thi tuyển sinh

STT

Chuyên ngành

Môn Cơ sở ngành (180 phút)

Môn Chuyên ngành (180 phút)

Môn Ngoại ngữ (90 phút)

1

KT. Cơ khí

Sức bền vật liệu

CN. Chế tạo máy

Tiếng Anh

2

KT. Cơ khí Động lực

LT. Động cơ ô tô

3

KT. Hóa học

Cơ sở LT. Hóa học

KT. Phàn ứng

4

KT. Điện tử

KT. Mạch điện tử

Kỹ thuật vi xử lý

5

Kế toán

Nguyên lý kế toán

Ke toán tài chính

6

Quản trị kinh doanh

Quản trị học

Quản trị sản suất

 Đối tượng được miễn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh)

-    Cỏ bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ờ nước ngoài bằng Tiéng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chươne trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bàng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bàng;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Tiếng Anh;

-    Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ dến ngày đãng ký dự thi, dược cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép hoặc công nhận.

3. Đối tượng và mức ưu tiên

Đối tượng ưu tiên

-          Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lẽn (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đảng hệ chính quy hiện hành;

-       Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao dộng;

-        Người dân tộc thiểu số có hộ khầu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đằng hệ chinh quy hiện hành;

-        Con đẻ của người hoạt động kháng chiên bị nhiễm chât độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giám khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả cùa chất độc hỏa học.

Mức ưu tiên

-          Cộng mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100);

-          Cộng một điểm cho môn Cơ sở ngành (thang điểm 10).

IV. Thời gian tuyển sinh

STT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Phát hành hồ sơ

Từ 15/01/2016

Từ 15/6/2016

2

Nhận hồ sơ

Từ 02/02 đến 15/4/2016

Từ 04/7 đến 16/9/2016

3

Học bổ sung kiến thức

Từ 10/3 đến 15/4/2016

Từ 10/8 đến 16/9/2016

4

Ôn thi

Từ 04/4 đến 28/4/2016

Từ 09/9 đến 30/9/2016

5

Tồ chức thi tuyền sinh

07&08/5/2016

08 & 09/10/2016

 V. Công bố kết quả và Khai giảng khóa học (Dự kiến)

STT

Nội dung

Đợt 1

Đọt 2

1

Công bố kết quả

Ngày 06/6/2016

Ngày 07/11/2016

2

Khai giáng khóa học

Ngày 18/6/2016

Ngày 19/11/2016

VI. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyên sinh

Văn phòng Trung tâm đào tạo Sau đại học - Tầng 4. Nhà Al, Khu A, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.37655121, máy lẻ: 7266.

Mọi thông tin khác liên hệ tại Website: http://www.haui.edu.vn

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh cao học năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247