Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2015

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2015, thời gian nhận hồ sơ đăng kỷ dự thi: Từ ngày 01/09/2015 đến 15/10/2015.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyên sinh liên thông Trung cấp chuyên nghiệp - Đại học (TCCN-ĐH), Cao đẳng — Đại học (CĐ-ĐH), Cao đẳng nghề - Đại học (CĐN-ĐH) đợt 2 năm 2015 như sau:

1. Đối tượng: Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đắng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành đăng ký dự thi trước ngày 15/10/2015 (Trường hợp thí sinh đăng ký dự thi vào ngành không đúng với ngành đã tốt nghiệp Cao đăng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp thì nhà trường chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đâ được học các môn thi tuyển sinh ớ mục 3 trong chương trình đào tạo Cao đăng, Cao đăng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp)

2. Các ngành tuyển sinh:

STT

Tên ngành

Mã ĐKTS liên thông CĐ-ĐH

Mã ĐKTS liên thông TCCN-ĐH

Mã DKTS liên thông CĐN-ĐH

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

B510201

E51020Ỉ

F510201

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

B510203

Không tuyên sinh

Không tuyên sinh

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

B510205

E510205

F510205

4

Công nghệ kỹ thuật diện, diện tứ

B510301

E510301

F510301

5

Công nghệ kỹ thuật diện tử, truyên thông

B510302

E510302

Không tuyên sinh

6

Khoa học máy tính

B480101

E480101

Không tuyên sinh

7

Kê toán

B340301

E340301

F340301

8

Quản tri kinh doanh

B340101

Không tuyên sinh

Không tuyên sinh

9

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

B510206

Không tuyên sinh

Không tuyên sinh

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

B510401

Không tuyên sinh

Không tuyên sinh

11

Công nghệ may

B5402Ơ4

Không; tuyên sinh

Không tuyên sinh

12

Thiêtkê thời trang

B210404

Không tuyên sinh

Không tuyền sinh

13

Tài chính ngân hàng

B340201

Không tuyến sinh

Không tuyên sinh

3. Môn thi tuyển sinh:

- Môn Cơ bản: Toán (Chương trình THPT)

- Môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành:

STT

Ngành

Môn Cở sở ngành

Môn chuvên ngành

Liên thông Cao đẳng - Đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Súc bên vât liêu

Công nghệ chê tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Cơ úng đụng

Cơ điên tử

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Lý thuyết động cơ ô tô

Kỹ thuật bảo dường và sủa chữa ô tô

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ

Machđiên

iruyênđọns điện

5

Cồng nghệ kỹ thuật điện tử, truyên thông

Kỹ ứuiật mạch điện tứ

Vi xử lý và Câu trúc máy tính

6

Khoa học máy tính

Cơ sở dữ liêu

Lặp trình hướng đôi tượrm

7

Ke toán

Nguyên lý kế toán

Kê toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất

8

Quản trị kinh doanh

Kinh tê vi mô

Ọuản lý sản xuât

9

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyền ngành: CNKT Nhiệt lạnh)

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật lạnh

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Hóalv

Hóakỹthuậl

11

Công nghệ may

Vật liệu may

Công nghệ may - Tlìiêt kê trangphục

12

Thiết kế thòi trang

Lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Hình họa

13

Tài chính ngân hàng

Lý thuyêt tài chính tiên tê

Tài chúili doarứi nghiệp

Liên thông Trung câp chuyên nghiệp - học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Súc bên vât liêu

Công niíhệ chê tạo máy

2

Công nghệ-kỹ thuật ô tô

Lýthuyêtđộngcơ đôt trong

Kỹ thiiậl bảo dườne và sủa chũaôtô

3

Công nghệ kỹ thiiật điện, diện tử

Lý thuyết mạch

Truyênđạigđiậì

4

Cồng nghệ kỹ thuật diện tử, truyên thông

Kỹ thuật mạch điện tử

Vi xử lý và Câu trúc máy tính

5

Khoa học máy tính

Cơ sở dừ liệu (Access)

Lặptrìnhc

6

Ke toán

Nguyên lý kế toán

Kê toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất

tiên thông Cao đũng nghê - Đai học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cơ kỹ thuật

Công nghệ chế lạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật chung vê ồ tô và công nghệ sửa chữa

Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong

3

Cồng nghệ kỹ thuật diện, điện tử

Mach điên

Truyên động điện

4

Kê toán

Lý thuyêt kê toán

Kê toán doanh nghiệp

 4. Thời gian nhận hồ Sơ đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi

-   Thời gian nhận hồ sơ đăng kỷ dự thi: Từ ngày 01/09/2015 đến 15/10/2015.

-    Địa điếm mua và nộp hồ sơ dự thi liên thông: Văn phòng Tuyến sinh, Phòng 110, Nhà A2, Cờ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội);

-   Lệ phí tuyển sinh: 150.000đ/hồ sơ.

-   Thời gian, địa điểm ôn thi: Từ 3/10/2015 đến 18/10/2015 tại Cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Lịch ôn thi cụ thể dược thône báo tại nơi nộp hồ sơ dự thi.

-   Lệ phí ôn thi: 300.00Ọđ/môn.

-   Thời gian, địa điềm tổ chức thi: Ngày 24-25/10/2015 tại Cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Phường Minh Khai, Quặn Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian đào tạo và hình thức đào tạo

-   Hình thức đào tạo: chính quy theo học chế tín chỉ

-   Thời gian đào tạo: tối thiểu 1,5 năm - đối với liên thông CĐ-ĐH; 2,5 năm - đối với liên thông TCCN-ĐH; 2 năm - đối với liên thông CĐN-ĐH.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247