Đại học Đà Lạt tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ - nghiên cứu sinh 20 chỉ tiêu cho năm học 2015 - 2016 với hình thức xét tuyển cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

 

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

STT NGÀNH TUYỂN SINH MÃ SỐ CHỈ TIÊU
1 TOÁN GIẢI TÍCH 62460102 4
2 VẬT LÝ KỸ THUẬT 62520401 4
3 SINH THÁI HỌC 62420120 4
4 HÓA PHÂN TÍCH 62440118 4
5 LỊCH SỬ VIỆT NAM 62220313 4

2. Thời gian đào tạo

-         Đối với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành là 3 năm;

-         Đối với người chưa có bằng thạc sĩ là 4 năm;

3. Hình thức tuyển sinh:         Xét tuyển

4. Phát hành và nhận hồ sơ:

-         Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo (Liên hệ: Cô Trần Hiếu Thảo), Trường Đại học Đà Lạt. Số 01, Phù Đổng Thiên Vương, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

-         Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2015.

5. Nhập học (Dự kiến):   Tháng 12 năm 2015

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện về văn bằng

Người dự tuyển phải có một trong các loại bằng sau:

-         Bằng thạc sĩ phù hợp với ngành dự tuyển;

-         Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

2. Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

3. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học cùng ngành có học vị tiến sĩ trở lên. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a) Phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp; 

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu; 
đ) Khả năng làm việc theo nhóm; 
e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển; 
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn; 
h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4. Có giấy chấp thuận hướng dẫn khoa học của người đủ tiêu chuẩn hướng dẫn theo quy định.

5. Yêu cầu về ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng về ngoại ngữ sau:

-         Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngoại ngữ cấp;

-         Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

-         Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

7. Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính và chấp hành các quy định của Trường Đại học Đà Lạt.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ dự tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển (download mẫu kèm theo bên dưới), có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương;

b) Sơ yếu lý và Lý lịch khoa học (download mẫu kèm theo biên dưới), có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương;

c) Bản sao có công chứng giấy khai sinh (02 bản);

d) Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa;

e) Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, bảng điểm đại học, thạc sĩ, văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (02 bản sao công chứng, có đối chiếu bản gốc);

f) Bản sao bài báo, công trình đã công bố, nếu có;  

h) Đề cương nghiên cứu;

i) Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên, có xác nhận;

j) Giấy đồng ý của người dự kiến hướng dẫn hoặc của tập thể  hướng dẫn;

k) Một trong các loại giấy tờ sau:

   -  Giấy giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc của trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp (đối với sinh viên vừa tốt nghiệp);

   -  Giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).

m) 02 ảnh cỡ 3 x 4 và bì thư ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của người dự tuyển.

Lưu ý:

·        Hồ sơ chưa đủ, chưa đúng yêu cầu sẽ không được chấp nhận;

·        Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 400.000 đồng/thí sinh;

·        Hồ sơ và lệ phí đã nộp không được trả lại.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Đà Lạt tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247