Đại học Điện lực xét tuyển NVBS năm 2015

Trường Đại học Điện lực thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2015 cho hệ ĐH, CĐ cụ thể như sau:

Các ngành (hoặc chuyên ngành) và chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1

STT

Mã ngành

Tên ngành hoặc chuyên ngành

Mã tổ hợp

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu TS đợt 2

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

1

C340101

Quản trị kinh doanh

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D01

12.00

 

 

 

D07

12.00

2

C340201

Tài chính ngân hàng

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D01

12.00

 

 

 

D07

12.00

3

C340301_01

Kế toán doanh nghiệp

A00

12.00

50

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D01

12.00

 

 

 

D07

12.00

4

C480201

Công nghệ thông tin

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D01

12.00

 

 

 

D07

12.00

5

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D07

12.00

6

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D07

12.00

7

C510203_01

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D07

12.00

8

C510301_01

Hệ thống điện

A00

13.00

140

 

 

 

A01

13.00

 

 

 

D07

13.00

9

C510301_02

Nhiệt điện

A00

12.00

40

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D07

12.00

10

C510301_03

Điện lạnh

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D07

12.00

11

C510301_04

Điện công nghiệp và dân dụng

A00

12.00

60

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D07

12.00

12

C510302_01

Điện tử viễn thông

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D07

12.00

13

C510303_01

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A00

12.00

40

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D01

12.00

14

C510601_01

Quản lý năng lượng

A00

12.00

30

 

 

 

A01

12.00

 

 

 

D01

12.00

 

 

 

D07

12.00

 

 

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

 

STT

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Mã tổ hợp

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2

1

D340101_02

Quản trị du lịch khách sạn

A00

16.00

21

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

2

D340101_03

Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

A00

16.00

29

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

3

D340201_01

Tài chính ngân hàng

A00

16.00

11

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

4

D340201_02

Tài chính ngân hàng chất lượng cao

A00

16.00

20

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

5

D340301_02

Kế toán tài chính và kiểm soát

A00

16.00

15

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

6

D340301_03

Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao

A00

16.00

18

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

7

D510102_01

Xây dựng công trình điện

A00

16.00

19

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

8

D510102_02

Xây dựng dân dựng và công nghiệp

A00

16.00

17

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

 

D510301_06

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

A00

16.00

12

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

9

D510102_03

Quản lý dự án và công trình điện

A00

16.00

8

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

10

D510301_07

Năng lượng tái tạo

A00

16.00

19

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

11

D510301_08

Hệ thống điện Chất lượng cao

A00

22.00

10

 

 

 

A01

22.00

 

 

 

D07

22.00

 

D510301_09

Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao

A00

16.00

8

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

11

D510302_03

Thiết bị điện tử y tế

A00

16.00

12

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

12

D510302_04

Điện tử viễn thông chất lượng cao

A00

16.00

23

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

13

D510303_03

Công nghệ tự động chất lượng cao

A00

16.00

18

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D07

16.00

14

D510601_02

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

A00

16.00

36

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

15

D510601_03

Quản lý năng lượng  chất lượng cao

A00

16.00

18

 

 

 

A01

16.00

 

 

 

D01

16.00

 

 

 

D07

16.00

 GHI CHÚ:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả  các thí sinh diện tuyển thẳng, tuyển theo Phương thức 2, hệ đào tạo liên thông) xem trên trang Web tuyển sinhtuyensinh.epu.edu.vn của trường Đại học Điện lực. 

2. Thí sinh nộp Hồ sơ tại trường nếu trúng tuyển phải trực tiếp đến nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường ĐHĐL từ ngày 27/8/2015. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường Bưu điện nếu trúng tuyển sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển qua đường Bưu điện. Thí sinh trúng tuyển nếu đến ngày nhập học mà chưa nhận được Giấy báo nhập học có thể đến trường làm thủ tục nhập học, sau đó xin cấp lại giấy báo nhập học tại bộ phận tuyển sinh của trường và làm bổ sung hồ sơ nhập học. 

3. Nhận hồ sơ tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 (cả hệ Đại học và hệ Cao đẳng) từ ngày 26/8/2015 đến hết ngày 06/9/2015. Thủ tục đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/9/2015 nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. 

Tuyensinh247.com - Theo ĐH Điện lực

3 bình luận: Đại học Điện lực xét tuyển NVBS năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học