Đại học Đông Á tuyển sinh thạc sĩ năm 2015

Đại học Đông Á thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

I/ NGÀNH THI TUYỂN VÀ MÔN THI TUYỂN

Ngành thi tuyển Mã ngành
Đào tạo trình độ Môn thi tuyển
Quản trị kinh doanh
60340102

Thạc sĩ

Môn cơ bản khối ngành: Kinh tế vĩ mô
Môn chủ chốt ngành: Quản trị học
Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh

(Thí sinh có thể đăng kí thi môn ngoại ngữ khác: tiếng Nga, pháp, Trung)

II/ HÌNH THỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung

2. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 66 tín chỉ (TC), gồm có 9 TC khối kiến thức chung và 57 TC kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong đó, có 7 chuyên đề doanh nghiệp.

3. Đội ngũ giảng viên: Giảng viên phụ trách giảng dạy có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm đào tạo thạc sĩ từ các Viện, các trường Đại học có uy tín trong nước và các đơn vị doanh nghiệp thành đạt. Trong đó, số giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư và nhà quản lý chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 50% trong đội ngũ giảng viên phụ trách giảng dạy.

III/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2 năm

IV/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện theo qui định của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh như: ngành quản trị kinh doanh tổng hợp; quản trị kinh doanh quốc tế; quản trị kinh doanh marketing; quản trị kinh doanh du lịch; quản trị nguồn nhân lực; quản trị dự án; quản trị doanh nghiệp; thương mại…

Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh nhưng tốt nghiệp từ năm 2004 về trước, phải học bổ sung kiến thức 3 học phần tương tự như thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh (các học phần bổ sung kiến thức được qui định tại mục VI).

2. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh như: kinh tế và quản lý; tài chính ngân hàng; kinh tế phát triển; kinh tế du lịch; kinh tế dự án; kinh tế thủy sản; hệ thống thông tin kinh tế; kế toán; ngoại thương; kinh tế đối ngoại; kinh tế học; kinh tế xây dựng; kinh tế thương nghiệp; thống kê; quản lý công nghiệp…, phải học bổ sung kiến thức 3 học phần (các học phần bổ sung kiến thức được qui định tại mục VI)

3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với những ngành trên, có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành quản trị kinh doanh, sau khi đã học bổ sung kiến thức 9 học phần (các học phần bổ sung kiến thức được qui định tại mục VI) và phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc thuộc lĩnh vực đăng ký dự thi.

V/ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ

Theo qui định của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo, điều kiện miễn thi ngoại ngữ như sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi. Cụ thể như sau:

-Tiếng Anh

Cấp độ (CFFR) IELTS
TOEFL TOEIC CAMBRIDGE EXAM BEC

BU-LATS

KHUNG CHÂU ÂU
3/6(Khung VN)
4.5
450 PBT 133CBT 45 IBT 450 Preliminary PET Business Preliminary 40 B1

 

   - Một số tiếng khác 

Cấp độ (CFFR) Tiếng Nga 
Tiếng Pháp Tiếng Trung
3/6(Khung VN)
TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

HSK cấp độ 3

VI/ ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Theo qui định của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo, đối tượng và chính sách ưu tiên như sau:

1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục a;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản khối ngành (Kinh tế vi mô).

VII/ HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC

1. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức:

Áp dụng đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh. Danh mục cụ thể như sau: 

TT

Ngành gần, ngành khác

Các học phần bổ sung

Số tín chỉ

1
Ngành gần với ngành quản trị kinh doanh 1. Quản trị học 3
2. Quản trị marketing 3
3. Quản trị chiến lược 2
2
Ngành khác với ngành quản trị kinh doanh 1. Quản trị học 3
2. Quản trị marketing 3
3. Quản trị chiến lược 2
4. Quản trị Tài chính 3
5. Quản trị nguồn nhân lực 3
6. Quản trị dự án 2
7. Quản trị bán hàng 3
8. Quản trị kinh doanh quốc tế 3
9. Hành vi tổ chức 2

  2. Địa điểm đăng ký học bổ sung kiến thức: Ban sau đại học, Đại học Đông Á (63 Lê Văn Long, Đà Nẵng)

VIII/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ gồm có: 

- Đơn đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ (theo mẫu dưới bài viết có đính kèm);

- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu dưới bài viết có đính kèm) phải có đóng dấu giáp lai ảnh và có xác nhận;

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (02 bản sao có công chứng);

- Bản sao bảng điểm Đại học (02 bản sao có công chứng);

- Bảng điểm bổ sung kiến thức đối với ngành gần (công chứng) (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 3 tháng);

- 03 ảnh 3x4 (không quá 3 tháng) dán vào phiếu dán ảnh (theo mẫu dưới bài viết có đính kèm);

- Bản sao giấy tờ về đối tượng ưu tiên (công chứng) (nếu có);

- Bản sao chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ (công chứng) (nếu có);

- Bản sao chứng minh nhân dân (01 bản sao có công chứng);

- Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh (02 phong bì khổ A6);

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (công chứng) (nếu có);

- Biên nhận hồ sơ dự tuyển đào tạo thạc sĩ (Điền thông tin theo mẫu).

2. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 20/10/2015.

3. Địa điểm phát hành hồ sơ: Ban sau đại học, Đại học Đông Á (63 Lê Văn Long, Đà Nẵng)

IX/ THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

- Thời gian nộp hồ sơ: 25/10/2015 - 20/11/2015

- Thời gian ôn tập       : 20/11/2015 - 20/12/2015

- Thời gian thi tuyển    : 26, 27/12/2015

X/ LỆ PHÍ ÔN TẬP, HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Lệ phí ôn tập và lệ phí dự thi: 1.200.000 đồng (đóng khi nộp hồ sơ)

XI/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Phòng tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á, 63 Lê Văn Long (cắt đường Lý Tự Trọng nối dài), Đà Nẵng.

- Ban đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đông Á, 63 Lê Văn Long, Đà Nẵng

- Điện thoại: (84.0511).351.9991 - 351.9929 - 222.1124 (số nội bộ 106)

- Hotline: 0905.143.444 - 0901.955.855

- Email: tuyensinh@donga.edu.vn

- Website: donga.edu.vn/tuyensinh

* Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật). Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30./.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Đông Á tuyển sinh thạc sĩ năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247