Đại học Đồng Tháp xét tuyển bổ sung năm 2023

Trường Đại học Đồng Tháp nhận hồ sơ xét tuyển sinh đợt bổ sung các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; học bạ THPT; kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét tuyển thẳng.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đồng Tháp thống nhất nhận hồ sơ xét tuyển theo các phương thức trên như sau:

I. Các phương thức xét tuyển đợt bổ sung

Dai hoc Dong Thap xet tuyen bo sung nam 2023

Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể tham gia xét tuyển bổ sung vào Trường Đại học Đồng Tháp theo 04 phương thức tuyển sinh này (xem phụ lục).

1. Mã phương thức 100: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp xét tuyển (3 môn thi) ứng với ngành do thí sinh đăng ký.

- Không sử dụng điểm bảo lưu Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2022 về trước.

- Không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ.

- Không nhân hệ số môn thi.

- Không quy định xếp loại học lực lớp 12 của học bạ THPT (kể cả các ngành đào tạo giáo viên).

1.1. Ngành xét tuyển: xem phụ lục

1.2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

- Đạt từ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên

1.3. Điểm xét tuyển: là tổng điểm các môn thi (thang điểm 10) của tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển có giá trị từ bằng trở lên so với điểm THPT tại Phụ lục, xem như đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm Môn 3) + điểm ưu tiên (KV + đối tượng).

Lưu ý: Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Thông tư 08/2022/TTBGDĐT. Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT

1.4. Hồ sơ xét tuyển gồm:

- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu 1);

- 01 Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2023;

- 01 Bản photocopy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT.

2. Mã phương thức 200: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

- Xét tuyển dựa vào:

(1) Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký.

(2) Điểm Trung bình cả năm lớp 12.

- Nhà trường sử dụng điểm lớn nhất trong 02 loại kết quả trên để xét tuyển, không nhân hệ số môn thi.

2.1. Ngành xét tuyển: xem phụ lục

2.2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Xét tuyển trình độ ĐH sử dụng kết quả học tập cấp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

- Đối với các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên: Điểm tổ hợp các môn xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT đạt từ 18,0 trở lên hoặc điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

2.3. Điểm xét tuyển: Trung bình cả năm lớp 12 (thang điểm 10) hoặc Trung bình lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển có giá trị từ bằng trở lên so với điểm học bạ tại Phụ lục I, xem như đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Đối với dùng điểm Trung bình lớp 12 của 3 môn:

Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + điểm ưu tiên (KV + đối tượng).

- Đối với dùng điểm Trung bình cả năm lớp 12:

Điểm xét tuyển = (Điểm Trung bình cả năm lớp 12 x 3) + điểm ưu tiên (KV + đối tượng).

2.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 2);

- Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước).

3. Mã phương thức 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)

3.1. Ngành xét tuyển: xem phụ lục.

3.2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Nếu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả các môn thi văn hóa không có môn nào có kết quả từ 1,0 (thang điểm 10) điểm trở xuống;

- Các đối tượng được đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy được quy định tại Điều 8 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

3.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 3);

- Giấy chứng nhận ưu tiên hoặc giấy xác nhận thành tích (nếu có);

- Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT;

- 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước).

4. Mã phương thức 402: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM

4.1. Ngành xét tuyển: xem phụ lục

4.2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Đối với các ngành đào tạo giáo viên: xét tuyển các ngành ĐH, người dự tuyển có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2023 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từ 600 trở lên (theo thang điểm 1200).

4.3. Điểm xét tuyển: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển có giá trị từ bằng trở lên so với điểm ĐGNL tại Phụ lục I, xem như đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Điểm xét tuyển = Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM + điểm ưu tiên (KV + đối tượng).

Điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng được quy đổi như sau: khu vực 3 cộng 0 điểm; khu vực 2 cộng 10 điểm; khu vực 2 nông thôn cộng 20 điểm; khu vực 1 cộng 30 điểm. Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01, 02, 03, 04) được cộng 80 điểm; thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06, 07) được cộng 40 điểm.

4.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 4);

- Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TP.HCM;

- Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT (nếu xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước).

II. Cách thức đăng ký xét tuyển

Bước 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Trường qua website: https://xettuyen.dthu.edu.vn/

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp hoặc gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp; 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp; điện thoại 0277.3882258.

Bước 3: Thanh toán lệ phí xét tuyển tại Mục III

III. Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Thí sinh có thể nộp lệ phí xét tuyển bằng 02 hình thức:

- Nộp lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp

- Chuyển khoản qua ngân hàng: (thí sinh chụp lại màn hình giao dịch thành công/giấy nộp tiền tại các điểm giao dịch ngân hàng để đối soát khi cần)

+ Tên tài khoản đại diện nhận chuyển khoản: Trường Đại học Đồng Tháp

+ Số tài khoản: 669001525252

+ Tại: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp (Tên viết tắt: PVCOMBANK)

+ Nội dung nộp tiền ghi rõ mã hồ sơ, họ và tên thí sinh (Ví dụ cú pháp tin nhắn: 182193, Nguyen Van A).

IV. Thời gian tổ chức tuyển sinh:

Dai hoc Dong Thap xet tuyen bo sung nam 2023

V. PHỤ LỤC

Dai hoc Dong Thap xet tuyen bo sung nam 2023

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Đồng Tháp xét tuyển bổ sung năm 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH