Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

Ngày 8/8/2014, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của khối A và A1 là ngành hóa dược với 24 điểm, khối B là ngành công nghệ sinh học với 24 điểm.

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên -  Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

1

Toán học

D460101

60

A, A1

21,0

 

 

 

2

Toán cơ

D460115

30

A

20,0

 

 

 

3

Máy tính và khoa học thông tin

D480105

80

A, A1

21,5

 

 

 

4

Vật lý học

D440102

90

A, A1

20,5

 

 

 

5

Khoa học vật liệu

D430122

30

A, A1

20,5

 

 

 

6

Công nghệ hạt nhân

D520403

50

A, A1

22,0

 

 

 

7

Khí tượng học

D440221

40

A, A1

20,0

 

 

 

8

Thủy văn

D440224

30

A, A1

20,0

 

 

 

9

Hải dương học

D440228

30

A, A1

20,0

 

 

 

10

Hoá học

D440112

50

A, A1

23,0

 

 

 

11

Công nghệ kỹ thuật hoá học

D510401

70

A

23,0

 

 

 

12

Hoá dược

D720403

50

A, A1

24,0

 

 

 

13

Địa lý tự nhiên

D440217

30

A, A1

20,0

 

 

 

14

Quản lý đất đai

D850103

60

A, A1

20,0

 

 

 

15

Địa chất học

D440201

40

A

20,0

 

 

 

16

Kỹ thuật địa chất

D520501

30

A, A1

20,0

 

 

 

17

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

50

A, A1

20,0

 

 

 

18

Sinh học

D420101

90

A, A1

21,0

 

 

 

B

22,0

 

 

 

19

Công nghệ sinh học

D420201

90

A, A1

23,0

 

 

 

B

24,0

 

 

 

20

Khoa học môi trường

D440301

80

A, A1

21,0

 

 

 

B

22,0

 

 

 

21

Khoa học đất

D440306

30

A, A1

20,0

 

 

 

B

22,0

 

 

 

22

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

60

A, A1

21,0

 

 

- Mức điểm chuẩn trên là đối với thí sinh khu vực 3

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QHT (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QHT D460101gửi 8712

Trong đó QHT là Mã trường

D460101 là mã ngành Toán học

 

Nguồn: Đại học quốc gia Hà Nội.

Viết bình luận: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH