Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN tuyển sinh tiến sĩ năm 2016 đợt 2

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2016 với chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 52 nghiên cứu sinh, các em tham khảo bên dưới:

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hai đợt tuyển sinh đào tạo tiến sĩ:

Đợt 1: Vào các ngày 23 và 24/4/2016.

Đợt 2: Vào các ngày 10 và 11/9/2016.

1.   Điều kiện dự tuyển

1.1.     Điều kiện văn bằng:Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:

-    Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển;

-   Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực h ành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

-   Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sĩ;

-   Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển;

-   Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức, có chỉ số ISSN.

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

1.2.     Điều kiện về kinh nghiệm công tác: theo quy định của chương trình đào tạo.

1.3.     Các điều kiện khác:

a)    Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

b)     Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án (cần ghi rõ trong thư);

c)    Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó cần trình bày rõ ràng về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn đơn vị đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Bài luận cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ.

d)    Có đủ sức khỏe để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Nhà trường sẽ xem xét và quyết định tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học;

e)     Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2.   Chính sách ưu tiên

2.1.     Đối tượng ưu tiên

-    Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

-   Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;-   Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

-   Con liệt sĩ;

-   Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

-    Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2.2.     Mức ưu tiênNgười dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

3.   Tổ chức tuyển sinh

3.1.     Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển:

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

-   Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự tuyển được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận.

-   Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

-   Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

3.2.     Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Hồ sơ chuyên môn được Tiểu ban chuyên môn đánh giá và cho điểm trên cơ sở: Kết quả học tập ở bậc thạc sĩ hoặc cử nhân; thành tích nghiên cứu khoa học (qua bài báo và giải thưởng khoa học); năng lực ngoại ngữ (qua các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế); ý kiến đánh giá và ủng hộ trong hai thư  giới thiệu; bài luận về dự định nghiên cứu; và phần trình bày của thí sinh;

3.3.      Đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ theo chế độ của người chưa có bằng thạc sĩ, ngoài các yêu cầu về hồ sơ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ như trên phải tham dự và đạt yêu cầu các môn thi cơ bản hoặc đánh giá năng lực và môn thi cơ sở của trình độ thạc sĩ tương ứng. Các môn thi được quy định tùy theo chuyên ngành (Xem Phụ lục 1).

4.   Thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh

-   Tập trung thí sinh: Sáng ngày 10/9/2016

-   Lịch thi (Đối với thí sinh dự tuyển theo chế độ của người chưa có bằng thạc sĩ):

Chiều ngày 11/9/2016: thi môn Cơ bản hoặc Đánh giá năng lực

Sáng ngày 11/9/2016: thi môn Cơ sở

-   Đánh giá hồ sơ chuyên môn: Từ 12/9/2016 đến 26/9/2016

-   Công bố kết quả tuyển sinh: Trước 30/9/2016

-   Nhập học (dự kiến): tháng 11/2016

-   Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 52 Nghiên cứu sinh

5.   Lệ phí dự tuyển

Các khoản lệ phí tuyển sinh theo Thông tư Liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung  cấp chuyên nghiệp và hướng dẫn hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội.

 6.   Đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự thi do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát hành từ ngày 10/6/2016 đến hết ngày 01/8/2016 trong giờ hành chính tại Phòng Sau đại học của Trường.

-   Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 05/8/2016 trong giờ hành chính.

-   Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

(Tầng 4, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại: 04. 35578435, Fax: 04. 38583061, E-mail: saudaihoc@hus.edu.vn.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN tuyển sinh tiến sĩ năm 2016 đợt 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247