Đại học khoa học tự nhiên TPHCM tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Tự Nhiên năm 2015 - đợt 1

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

1.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Người dự tuyển phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau

a. Có bằng tốt nghiệp đại học  đúng ngành hay ngành phù hợp thì được dự thi vào các chuyên ngành cao học tương ứng mà không cần học bổ túc kiến thức trước khi dự thi (xem hướng dẫn ngành đúng, ngành phù hợp tại phụ lục 1 đính kèm)

b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi (phụ lục 2 đính kèm) và phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Trường hợp này thí sinh phải đăng ký học và thi đạt các môn bổ túc kiến thức (điểm thi ³5.0 điểm) mới được đăng ký dự thi vào cao học.. Điểm các môn bổ túc kiến thức được bảo lưu tối đa 3 năm.

1.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét. (riêng tốt nghiệp hệ chuyên tu, hệ hoàn chỉnh thì phải nộp kèm 2 bản sao bằng cao đẳng)

1.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  Không xét thâm niên công tác

1.4. Có đủ sức khỏe để học tập.

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN THI:

2.1. Danh mục các ngành, tên môn thi từng ngành và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh (phụ lục 3 đính kèm)

2.2. Các môn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ

   - Môn cơ bản và môn cơ sở: tên môn thi của từng ngành xem tại phụ lục 3 và đề cương môn thi xem tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc

   - Môn ngoại ngữ: (dạng thức đề thi môn anh văn- phụ lục 4 đính kèm)

   o  Thí sinh đã đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.3 thì được xét tuyển (không thi) môn ngoại ngữ đầu vào và đầu ra (xét 1 lần khi nộp hồ sơ thi tuyển)

   o  Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.3 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2015 - đợt 1 hoặc sử dụng chứng chỉ TOEFL ITP tối thiểu 450 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) tối thiểu 500 điểm hoặc có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM và còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ (từ ngày 16/5/2013) đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp này thí sinh phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra như qui định tại mục 2.3 trước khi tốt nghiệp (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày tốt nghiệp) 

2.3. Qui định chuẩn trình độ môn ngoại ngữ

2.3.1. Qui định về văn bằng ngoại ngữ được miễn thi:  thí sinh thỏa 1 trong các điều kiện sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;

2.3.2. Qui định về chứng chỉ tiếng Anh được miễn thi:

Thí sinh phải đạt chuẩn trình độ tiếng Anh là B1.3, gồm các chứng chỉ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh cao học.

IELTS (*)

Cambridge English

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC 4 kỹ năng

(ETS cấp)

VNU-EPT (**)

 

 

 

(Nghe, đọc)

(Nói, viết)

 

4.5 - 50

FCE (60-74)

iBT 35 - 45

401 - 475

201 - 220

VNU-EPT 7

201 - 225

 

     (*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

     (**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

2.3.3. Qui định về chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh được xét tuyển:

Các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển

Ngoại ngữ

Pháp

Nga

Đức

Trung

Nhật

Trình độ

DELF A3, DELF B1, TCF niveau 2

TRKI  cấp độ 2

ZD cấp độ 2

HSK cấp độ 4

JLPT N4

 

3. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

3.1. Đối tượng: thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau:

a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được qui định là khu vực 1 trong qui chế tuyển sinh đại học hiện hành. Trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền (cơ quan công tác);

b. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c. Con liệt sĩ;

d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ. Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là khu vực 1 trong qui chế tuyển sinh đại học hiện hành

e. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả chất độc hóa học

3.2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên tại mục 3.1 (kể cả người thuộc nhiều đối tượng) được:

  1. Cộng vào kết quả thi mười điểm (10 điểm) cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ
  2. Và được cộng một điểm (01 điểm) cho một trong hai môn thi cơ bản và cơ sở (thang điểm 10) theo nguyên tắc như sau:
    1. Khi một môn thi có điểm < 05 điểm và một môn thi có điểm ≥ 05 điểm thì được cộng thêm 01 điểm cho môn có điểm thi < 05 điểm
    2. Các trường hợp còn lại thì được cộng 01 điểm vào môn cơ sở

4. HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

4.1. Phát và nhận hồ sơ:

- Thí sinh liên hệ đăng ký mua hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày 19/1/2015 đến 16g ngày 16/3/2015.

- Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 23/3/2015  đến 16g ngày 27/3/2015 Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

     * Đối với sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2015, hạn cuối nộp hồ sơ đến 16g ngày 16/4/2015 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TNĐH trước ngày 30/5/2015, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi tuyển.

     * Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ thi tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16 giờ ngày 29/5/2015. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả thi tuyển môn cơ bản và cơ sở. 

4.2. Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

4.2.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh

4.2.2. Lệ phí thi:

- Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ                : 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS

- Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ      : 360.000đ/ thí sinh/ 3 môn CB-CS-NN

4.3. Ngày thi tuyển:   16/5/2015 và 17/5/2015

5. ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP:

5.1. Môn cơ bản, cơ sở: xem chi tiết thông báo chiêu sinh lớp ôn tập tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc

5.2. Môn Anh văn: Nhà trường tổ chức lớp ôn tập môn Anh văn vào tháng 2/2015 (xem thông báo tại trang webwww.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc. Thí sinh tham khảo dạng thức đề thi tại phụ lục 4 và giáo trình ôn thi VNU-EPT mua tại phòng ĐT sau đại học 150.000đ/ quyển.

6. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

6.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành

  Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại trang web www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc/chuongtrinhdaotao

6.2. Thời gian đào tạo và học phí:

- Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ là 2 năm chính qui.

- Lịch học: Trừ các ngành liệt kê dưới đây, các chuyên ngành còn lại của sẽ học vào giờ hành chánh, 3-4 buổi/tuần.

  * Các ngành Đại số; Hóa phân tích; Hóa vô cơ; Hóa lý thuyết và hóa lý; Kỹ thuật điện tử hướng Điện tử-VT-MT; Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Địa chất học sẽ  học vào các buổi tối trong tuần, thứ 7 và chủ nhật:

  * Các ngành thuộc ngành Sinh sẽ học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.

- Dự kiến tổng thu học phí: 27.000.000đ - 28.000.000đ/ học viên/ khóa 2 năm.  

- Khóa tuyển sinh năm 2015- đợt 1 sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 9/2015

(*) Ngành Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử và thiết kế vi mạch là chương trình giảng dạy có thỉnh giảng Giáo sư nước ngoài (có phiên dịch) tối đa 2 chuyên đề. Mức thu học phí dự kiến 33.000000 - 40.000.000đ/học viên/ khóa 2 năm.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học khoa học tự nhiên TPHCM tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!