Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TPHCM tuyển sinh tiến sĩ năm 2015

Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 theo Đề án 911 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

1.1. Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường).

1.2.  Người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường bao gồm:

  1. Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển);
  2. Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;
  3. Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường;

1.3. Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.

2.  CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO:

-         Kỹ thuật Môi trường (Mã số: 62.52.03.20)

-         Quản lý Tài nguyên và môi trường (Mã số: 62.85.01.01)

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

3.1. Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ của NCS có bằng Thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng Thạc sĩ  là 5 năm, trong đó nghiên cứu sinh có cơ hội được gởi đi thực tập nghiên cứu ở nước ngoài từ 1 đến 3 tháng.

3.2. Phương thức đào tạo: Trong nước.

3.3. Hình thức đào tạo: Tập trung.

Trường hợp NCS không theo học tập trung và được cơ sở đào tạo chấp thuận nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu là 3 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển chương trình đào tạo theo đề án 911 phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

4.1. Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập, cam kết trở về phục vụ tại trường đã cử đi học (hoặc trường đã có văn bản đồng ý tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đối với người chưa là giảng viên nêu tại điểm 4.3).

4.2. Không quá 45 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển).

4.3. Đối với đối tượng là nghiên cứu viên phải được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử đi đào tạo về làm giảng viên trường đại học, cao đẳng; người chưa có cơ quan công tác, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ phải được một trường đại học, cao đẳng đồng ý tiếp nhận làm giảng viên sau khi tốt nghiệp.

4.4. Ngoại ngữ: có đủ năng lực ngoại ngữ để nghiên cứu, học tập trong và ngoài nước; tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế; công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu. Yêu cầu về ngoại ngữ được qui định tại điều 5 của thông báo này.

4.5. Chuyên môn: có kết quả học tập ở trình độ đại học hoặc Thạc sĩ đạt yêu cầu để học tập và nghiên cứu ở trình độ Tiến sĩ, cụ thể phải đáp ứng một trong các trường hợp sau:

-    Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp với  ngành đăng ký dự tuyển và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên.

-    Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam;

4.6. Có đề cương nghiên cứu dưới hình thức một đề nghị nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng lĩnh vực và đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, phương pháp và kết quả dự kiến, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến kế hoạch công tác sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. Đề cương nghiên cứu được trình bày trên giấy khổ A4.

4.7. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu cũng phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 - Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

           - Năng lực hoạt động chuyên môn;

           - Phương pháp làm việc;

           - Khả năng nghiên cứu;

           - Khả năng làm việc theo nhóm;

           - Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

           - Triển vọng phát triển về chuyên môn;

           - Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.8. Cán bộ hướng dẫn: Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị Tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị Tiến sĩ đồng hướng dẫn.

5. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

5.1. Người dự tuyển được xét miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

a.    Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.

b.    Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

c.     Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

d.  Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây và các chứng chỉ  phải còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày  30/04/2015.

       - Tiếng Anh: 

Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFLiBT

CambridgeEnglish

TOEIC

(Nghe, đọc)

TOEIC

(Nói, Viết)

VNU-ETP 9

B2.1

5.5 - 6.0

60 - 78

FCE (90-100)

551-670

241-270

251-275

       - Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A4, DELF B1, B2; TCF niveau 2 trở lên. 
       - Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI cấp độ 3 trở lên. 
       - Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 3 trở lên. 
       - Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 5 trở lên.

5.2.  Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 5.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRÚNG TUYỂN

6.1. Nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải trở về phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo (hoặc trường có văn bản đồng ý tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đối với người chưa là giảng viên nêu tại điểm 4.3)

6.2. Nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo vì lý do chủ quan, không chấp hành đủ thời gian làm việc tại các trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo theo quy định sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo.

6.3. Thời gian phục vụ sau khi được đào tạo, mức bồi thường chi phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ.

6. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Nghiên cứu sinh trúng tuyển được đảm bảo chế độ tài chính theo quy định của Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Đề án 911.

7. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI:

 

7.1. Hồ sơ dự tuyển:

- Địa chỉ  download hồ sơ dự thi : http://www.hcmier.edu.vn

- Lệ phí hồ sơ: 60.000đ/bộ

- Mỗi thí sinh nộp hai (02) bộ hồ sơ. Mỗi bộ gồm có:

+  01 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 01 bản sao bảng điểm ĐH;

+  01 bản sao bằng Thạc sĩ, 01 bản sao bảng điểm Cao học;

+  Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

+  01 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

+  Lý lịch khoa học, 04 ảnh (3 x 4);

+  Phiếu khám sức khỏe;

+  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

+  01 bộ đề cương nghiên cứu.

+  Các công trình, bài báo khoa học liên quan của thí sinh;

+  Giấy cam kết thực hiện đầy đủ các qui định học tập – nghiên cứu tại Viện Môi trường và Tài nguyên của thí sinh;

+  Bản cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa nghiên cứu sinh (NCS), bố (mẹ hoặc người bảo lãnh) và trường đại học/cao đẳng cử nghiên cứu sinh đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước theo đề án 911;

+  02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu;

+  Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS.

7.2. Nộp hồ sơ xét tuyển:

-   Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày17/04/2014.

-   Lệ phí xét tuyển:  

+ Xét duyệt đề cương: 200.000 đ

+ Môn Anh văn: 150.000 đ/ môn (Dành cho các thí sinh phải thi môn Anh văn

7.3. Thời gian xét tuyển:   tháng 05/2015 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ hoặc xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đào tạo SĐH, Viện Môi trường và Tài nguyên 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q.10, Tp. HCM

  hoặc  Website: http://www.hcmier.edu.vn

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TPHCM tuyển sinh tiến sĩ năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!