Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

Cùng với các trường thành viên của Đại học quốc gia Hà Nội, hôm nay trường đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2014.

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

1

Báo chí

D320101

100

A

21,0

     

C

22,0

     

D

21,0

     

2

Chính trị học

D310201

70

A

18,0

     

C

8

18.0

 

D

8

 

3

Công tác xã hội

D760101

80

A

19,0

     

C

19,5

     

D

19,0

     

4

Đông phương học

D220213

120

C

22,0

     

D

19,5

     

5

Hán Nôm

D220104

30

C

18,0

     

D

     

6

Khoa học quản lý

D340401

100

A

18,0

10

18.0

 

C

10

 

D

23

 

7

Lịch sử

D220310

90

C

18,0

10

18.0

 

D

7

 

8

Lưu trữ học

D320303

50

A

18,0

     

C

14

18.0

 

D

10

 

9

Ngôn ngữ học

D220320

80

A

18,0

     

C

10

18.0

 

D

11

 

10

Nhân học

D310302

50

A

18,0

     

C

15

18.0

 

D

10

 

11

Quan hệ công chúng

D360708

50

A

21,0

 

 

 

C

22,0

 

 

 

D

21,0

 

 

 

12

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

100

A

21,0

 

 

 

C

21.5

 

 

 

D

21,0

 

 

 

13

Quản trị văn phòng

D340406

50

A

18,0

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

14

Quốc tế học

D220212

90

A

20,0

 

 

 

C

20.5

 

 

 

D

20.0

 

 

 

15

Tâm lý học

D310401

90

A

21,0

 

 

 

B

22,0

 

 

 

C

20,0

 

 

 

D

19,5

 

 

 

16

Thông tin học

D320201

60

A

18,0

 

 

 

C

20

18.0

 

D

15

 

 

17

Triết học

D220301

70

A

18,0

10

18.0

 

C

22

 

D

22

 

 

18

Văn học

D220330

90

C

18,0

15

18.0

 

D

12

 

19

Việt Nam học

D220113

60

C

18,0

8

18.0

 

D

10

 

20

Xã hội học

D310301

70

A

18,0

 

 

 

C

8

18.0

 

D

10

 

 

           

 

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QHX (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QHX D310401 gửi 8712

Trong đó QHX là Mã trường

D310401 là mã ngành Tâm lý học

 

Nguồn: Đại học quốc gia Hà Nội

Viết bình luận: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH