Điểm chuẩn Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Trường đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học năm 2014. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của khối A và A1 là Kinh tế quốc tế với 24 điểm khối A và 25 điểm khối A1, điểm chuẩn cao nhất của khối D là ngành kế toán và kinh tế quốc tế với 23,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học kinh tế -  Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

Cụ thể điểm của các ngành như sau:

STT

Tên ngành

Mã Ngành

Chỉ tiêu

 Khối thi  Điểm chuẩn 2014      

1

Kinh tế

D310101

60

A

22,5

 

 

 

A1

23,0

   

D1

22,0

   

2

Kinh tế quốc tế

D310106

100

A

24,0

 

 

 

A1

25,0

     

D1

23,5

     

3

Quản trị kinh doanh

D340101

100

A

22,5

 

 

 

A1

23,0

     

D1

22,0

     

4

Tài chính - Ngân hàng

D340201

110

A

22,5

 

 

 

A1

23,0

   

D1

22,0

   

5

Kinh tế phát triển

D310104

60

A

22,5

 

 

 

A1

23,0

   

D1

22,0

   

6

Kế toán

D340301

70

A

23,5

 

 

 

A1

23,0

     

D1

23,5

   

Để biết điểm chuẩn của trường sớm nhất và chính xác nhất, bạn soạn tin:

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

DCL (dấu cách) QHE (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL QHE D340301  gửi  8712

Trong đó QHE là Mã trường

D340301 là mã ngành

 

Nguồn ĐH Quốc gia Hà Nội

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH