Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm, Liên thông và Văn bằng 2 đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy và văn bằng 2 đợt 2 năm 2016. Ngày thi dự kiến: 26 và 27 tháng 11 năm 2016.

 

I. NGÀNH, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

TT

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Địa điểm đào tạo

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Đào tạo theo niên chế

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐ Nghề xây dựng

- TT GDTX Hải Dương.

2

- LTTC, LTCĐ chính quy

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đào tạo theo tín chỉ

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

3

- LTTC hình thức VLVH

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đào tạo theo niên chế

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐXD Nam Định

- Trường CĐ Nghề xây dựng

- Trường TCXD Thái Bình

- Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

   Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

4

- LTCĐ hình thức VLVH

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Đào tạo theo niên chế

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐXD Nam Định

- Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

   Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

5

- Văn bằng 2 hình thức VLVH

- Đào tạo theo tín chỉ

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

 

6

Cấp thoát nước

- LTCĐ hình thức VLVH

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Đào tạo theo niên chế

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

 

7

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

- Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Đào tạo theo niên chế

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐ Nghề xây dựng

8

Quản lý xây dựng

- Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Đào tạo theo niên chế

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

- Trường CĐ Nghề xây dựng

- Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

  Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

9

Kinh tế xây dựng

- Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Đào tạo theo niên chế

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

  

Lưu ý: Với địa điểm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thí sinh có thể chọn đăng ký dự thi/xét tuyển tại cơ sở chính (Hà Nội) hoặc tại Cơ sở Vĩnh Phúc của Trường tại đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TX. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây là Trường Trung cấp Xây dựng số 4).

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

2.1. Hình thức VLVH (thời gian đào tạo 5 năm): Thí sinh phải có một trong các loại bằng tốt nghiệp bậc trung học: Trung học phổ thông; bổ túc THPT; Trung cấp chuyên nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp).

2.2. Hình thức liên thông (LTTC, LTCĐ)

Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:

- Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Người tham gia dự tuyển hình thức liên thông chính quy phải có bằng tốt nghiệp THPT.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát hành. Thí sinh nhận hồ sơ đăng ký tại địa điểm đăng ký xét tuyển.

IV. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

4.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 08/9/2016 đến hết ngày 18/11/2016.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các địa điểm đăng ký học. Lệ phí nộp hồ sơ và lệ phí dự thi, xét tuyển là: 250.000 đ/hs.

4.2. Hình thức tuyển sinh: Thi, xét tuyển

         a) Hình thức VLVH: Thi tuyển 3 môn: TOÁN, VẬT LÝ, HOÁ HỌC.

         b) Hình thức Liên thông vừa làm vừa học: Thi tuyển

          - LTTC, LTCĐ hình thức VLVH ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Thi 3 môn:   

TOÁN, SỨC BỀN VẬT LIỆU, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP.

         - LTCĐ hình thức VLVH ngành Cấp thoát nước: Thi 3 môn:

                                     TOÁN, THUỶ LỰC, MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC.

          c) Hình thức Liên thông chính quy ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp:

+ Xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông: Tổ hợp các môn xét tuyển: TOÁN, VẬT LÝ, HOÁ HỌC; áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình chung của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển (cả 6 học kỳ THPT) đạt từ 6,0 trở lên.

          + Thi tuyển: Áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng có điểm trung bình chung của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển (cả 6 học kỳ THPT) nhỏ hơn 6,0 và các trường hợp khác. Môn thi: TOÁN, SỨC BỀN VẬT LIỆU, KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP.

Tổng điểm 3 môn thi phải đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 10.

-  Chỉ tiêu: 45 (ưu tiên các thí sinh diện xét tuyển trước rồi đến các thí sinh diện thi tuyển).

          d) Văn bằng 2 hình thức VLVH:

+ Xét tuyển (miễn thi) đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của các trường đại học thuộc nhóm ngành kỹ thuật đăng ký vào học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

+ Thí sinh không thuộc diện miễn thi phải thi hai môn: TOÁN, VẬT LÝ.

           4.3. Ngày thi

- Ngày thi dự kiến: 26 và 27 tháng 11 năm 2016.

- Đúng 08h00 ngày 26/11/2016 thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Thông báo này thay cho giấy báo dự thi.

4.4. Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học hình thức VLVH nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trước ngày 18/11/2016.

4.5. Điều kiện để tổ chức thi tuyển: Từ 50 hồ sơ đăng ký trở lên.

V. THỜI GIAN NHẬP HỌC (dự kiến)

- Làm thủ tục nhập học từ ngày 19 đến 23/12/2016.

- Bắt đầu học từ ngày 26/12/2016.

* Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Cơ sở chính tại Hà Nội:

Địa chỉ:         Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:    0438543913

Email:           phongdaotao.dhkthn@gmail.com

Website:        http://www.hau.edu.vn

 Cơ sở Vĩnh Phúc:

          Địa chỉ:        Đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TX. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại:   0211.3863824


PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

Địa chỉ:          Số 116, Đường Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng, TP. Nam Định

Điện thoại:     03503682841

Email:            truong@cdxdnd.edu.vn

Website:         http://www.cdxdnd.edu.vn

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG

Địa chỉ:         Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:    0333852982

Email:             tcxdub.qn.edu@gmail.com


          TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG THÁI BÌNH

          Địa chỉ:          Xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

          Điện thoại:     036354 5276


TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ:         Số 310, Đại lộ Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

Điện thoại:    03206258310


          PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ:        Số 34, Tổ dân phố 1, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại:    02303810163

Email:            contact@dtec.edu.vn

Website:         http://www.dtec.edu.vn

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh hệ Vừa học vừa làm, Liên thông và Văn bằng 2 đợt 2 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247