Đại học Kiến trúc TPHCM tuyển sinh riêng năm 2014

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM đưa ra đề án tuyển sinh riêng năm 2014. Theo đó trường sẽ thay đổi môn thi đối với các ngành khối V và khối H.

Mục đích tuyển sinh riêng của ĐH Kiến trúc TPHCM nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, tuyển được các thí sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của trường.

Theo đó, trường thay đổi môn thi đối với các ngành thi tuyển khối V và khối H trước đây nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, phù hợp với các ngành đào tạo của trường.

Tổ chức thi vào cùng các đợt thi của Bộ GD-ĐT, sử dụng chung đề thi các môn văn hóa của Bộ GD-ĐT. Trường vẫn ra đề thi riêng các môn năng khiếu như trước đây. Tuy nhiên, do thay đổi môn thi nên các ngành thi tuyển theo khối V trước đây sẽ chuyển sang thi Đợt 2 để sử dụng các đề thi các môn Văn, Toán của Khối D theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.

Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tuyển sinh các ngành thuộc các khối thi với đợt thi và các môn thi như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Đợt thi

Môn thi

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

A

1

Toán - Lý - Hóa

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

A

1

Toán - Lý - Hóa

3

Kiến trúc

D580102

V

1

Toán - Lý - Vẽ Mỹ thuật

4

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

V

1

Toán - Lý - Vẽ Mỹ thuật

5

Kiến trúc cảnh quan

D580110

V

1

Toán - Lý - Vẽ Mỹ thuật

6

Thiết kế nội thất

D210405

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

7

Thiết kế công nghiệp

D210402

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

8

Thiết kế đồ họa

D210403

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

9

Thiết kế thời trang

D210404

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

10

Mỹ thuật đô thị

Đang

xin cấp

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

Các ngành thuộc Khối V và H thi các môn văn hóa theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các môn năng khiếu thi theo đề thi riêng của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận xét chung về các môn thi tuyển sinh cho các ngành đào tạo hiện tại:

- Đối với các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: thi tuyển theo các môn Toán, Lý, Hóa của Khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hợp lý, đánh giá và tuyển chọn được thí sinh phù hợp với ngành đào tạo.

- Đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan: thi tuyển theo các môn Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật không đánh giá đầy đủ được kiến thức về xã hội, nhân văn của thí sinh.

- Đối với các ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật đô thị: thi tuyển theo các môn Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Hình họa mỹ thuật quá nghiêng về đánh giá năng lực nghệ thuật mà không đánh giá được tư duy logic, khoa học của thí sinh.

Phương thức xét tuyển mới của trường:

Trường tổ chức thi vào cùng các đợt của Bộ, sử dụng chung đề thi các môn văn hóa. Trường vẫn ra đề thi riêng các môn năng khiếu như trước đây, nhưng do thay đổi môn thi nên các ngành thi tuyển theo khối V trước đây sẽ chuyển sang thi đợt 2 để sử dụng các đề thi môn văn, toán khối D theo đề thi chung của Bộ.

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức thi tuyển.

Khối thi: Do thay đổi môn thi cho các ngành thi tuyển khối V và H trước đây nên trường đề nghị đặt các khối thi mới là V1 và H1, trong đó:

- Khối V1 thi các môn: Toán – Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn.

- Khối H1 thi các môn: Toán – Vẽ Trang trí màu – Ngữ văn.

Tiêu chí xét tuyển:

- Điểm chuẩn theo khối thi; dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và Quyết định của Hội đồng tuyển sinh.

- Khối A: Điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn Khối A của Bộ GD-ĐT.

- Khối V1: Điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn khối D của Bộ GD-ĐT; thí sinh đạt điểm chuẩn phải đạt điểm môn thi Vẽ Mỹ thuật từ 5,0 trở lên mới được xét trúng tuyển.

- Khối H1: Điểm các môn thi văn hóa lấy hệ số 1, điểm môn Vẽ Trang trí màu lấy hệ số 1,5; điểm chuẩn (không nhân hệ số) không nhỏ hơn điểm sàn Khối D của Bộ GD-ĐT; thí sinh đạt điểm chuẩn phải đạt điểm môn thi Bố cục màu từ 5,0 trở lên (không nhân hệ số) mới được xét trúng tuyển.

Dai hoc Kien truc TPHCM tuyen sinh rieng nam 2014

ĐH Kiến trúc TPHCM tuyển sinh riêng trong năm học 2014 - 2015

Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành:

- Các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là các ngành thuộc khối kỹ thuật. Việc thi tuyển theo 3 môn Toán, Lý, Hóa của Khối A theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT là hợp lý, đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh.

- Các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật đô thị đều thi 2 môn Toán, Ngữ văn là các môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Việc thi các môn Toán, Ngữ văn và 1 môn năng khiếu là phù hợp với chuẩn đầu ra, đáp ứng mục tiêu đào tạo của các ngành đào tạo của Trường, cho phép đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh về các mặt:

+ Tư duy logic, khoa học.

+ Kiến thức về xã hội, nhân văn.

+ Năng lực nghệ thuật, sáng tạo.

Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức thi - tuyển sinh đề xuất:

- Trong phương thức thi tuyển sinh của trường: các môn văn hóa thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Mặt khác, việc thực hiện đăng ký dự thi của thí sinh, tổ chức kỳ thi, chấm thi, xét tuyển vẫn hoàn toàn theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Đó là các yếu tố đảm bảo sự công bằng trong tuyển sinh.

- Với việc thay đổi các môn thi, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đánh giá được năng lực của thí sinh một cách toàn diện hơn, chọn được các thí sinh phù hợp nhất cho quá trình đào tạo của các ngành trong Trường. Đây là tiền đề tốt để Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

Thuận lợi, khó khăn của nhà trường và thí sinh khi triển khai phương thức tuyển sinh do nhà trường đề xuất:

- Thuận lợi: Các môn thi Toán và Ngữ văn là các môn thi bắt buộc trong các kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học, học sinh đã được chuẩn bị kỹ khi học ở bậc phổ thông. Vì vậy việc thi các môn này trong một kỳ thi tuyển sinh đại học đối với các ngành năng khiếu của Trường là hoàn toàn thuận lợi với thí sinh.

+ Các môn thi văn hóa sử dụng đề thi chung của Bộ GD-ĐT, trường không phải lập Ban đề thi, in sao đề thi riêng cho các môn thi này.

+ Thí sinh thực hiện các thủ tục dự thi vẫn theo đúng quy định chung của Bộ GD-ĐT.

+ Tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh của Nhà trường vẫn theo đúng “Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khó khăn: Thí sinh chưa quen với việc thay đổi các môn thi.

Thời gian tuyển sinh của trường / Phương thức tuyển sinh của thí sinh

- Lịch thi tuyển sinh của trường: theo các Đợt thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Đợt thi

Môn thi

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

A

1

Toán - Lý - Hóa

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

A

1

Toán - Lý - Hóa

3

Kiến trúc

D580102

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

4

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

5

Kiến trúc cảnh quan

D580110

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

6

Thiết kế nội thất

D210405

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

7

Mỹ thuật đô thị

Đang

xin cấp

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

8

Thiết kế công nghiệp

D210402

H1

2

Toán - Vẽ Trang trí màu - Ngữ văn

9

Thiết kế đồ họa

D210403

H1

2

Toán - Vẽ Trang trí màu - Ngữ văn

10

Thiết kế thời trang

D210404

H1

2

Toán - Vẽ Trang trí màu - Ngữ văn

 - Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo các thủ tục và quy định chung của Bộ GD-ĐT.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, trường thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Lệ phí tuyển sinh, thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Theo DT

16 bình luận: Đại học Kiến trúc TPHCM tuyển sinh riêng năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học