Đại học Kinh tế công nghiệp Long An công bố đề án tuyển sinh riêng 2015

Đề án tuyển sinh riêng năm 2015 của trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An. Trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1.TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1.1 Tổng quan về các phương thức tuyển sinh:

* Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy

- Phương thức 1:  Xét tuyển chung: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.

- Phương thức 2:  Xét tuyển riêng: Xét tuyển dựa vào tổng hợp nhiều tiêu chí trong đó gồm các tiêu chí về kết quả học tập THPT.

+ Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

+ Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT.

* Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng liên thông chính quy

- Phương thức 1: Tổ chức thi tuyển sinh liên thông chính quy theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

1.2 Tổ hợp môn xét tuyển:

Năm 2015 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vẫn giữ các khối (tổ hợp) truyền thống do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển. Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhiều sự lựa chọn để xét tuyển, Trường xây dựng thêm các tổ hợp môn mới, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

*** Từ năm 2016 trở về sau: Trường sẽ thông báo các tổ hợp môn xét tuyển trước mỗi năm tuyển sinh ít nhất 1 tháng (nếu có thay đổi).

2 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

2.1 Phương thức tuyển sinh:

2.1.1 Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức (40% chỉ tiêu).

a. Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

Ngành Học

Mã Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Các Ngành đào tạo Đại học

Khoa học máy tính

D480101

 Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Vật Lý, Anh Văn (A1)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

D510103

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Vật Lý, Sinh Học

Toán, Vật Lý, Địa Lý

Kế toán

D340301

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Ngữ Văn, Hóa Học

Toán, Địa Lý, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Địa Lý

Quản trị Kinh doanh

D340101

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Địa Lý, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý

Tài chính -  Ngân hàng

D340201

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Ngữ Văn, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Địa Lý

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Anh Văn, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Sinh Học

Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học

Kiến Trúc

D580102

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Vật Lý, Anh Văn (A1)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Ngữ Văn, Vật Lý, Hóa Học

Các Ngành đào tạo Cao Đẳng

Khoa học máy tính

C480101

 Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Vật Lý, Anh Văn (A1)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

C510103

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Vật Lý, Sinh Học

Toán, Vật Lý, Địa Lý

Kế toán

C340301

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Ngữ Văn, Hóa Học

Toán, Địa Lý, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Địa Lý

Quản trị Kinh doanh

C340101

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Địa Lý, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý

Tài chính -  Ngân hàng

C340201

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Ngữ Văn, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Địa Lý

Tiếng Anh

C220201

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Anh Văn, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Sinh Học

Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học

b. Tiêu chí xét tuyển:

- Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi  tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển (không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do địa phương chủ trì);

- Căn cứ vào ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từng môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

c. Điều kiện xét tuyển:

Việc xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

 

d. Nguyên tắc xét tuyển:Mỗi thí sinh được xét tuyển theo nguyên tắc sau:

Điểm trúng tuyển được lấy từ trên xuống theo tổng điểm ba môn thi (không nhân hệ số) của kỳ thi THPT quốc gia tương ứng với tổ hợp môn cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (theo quy định hiện hành) cho đủ chỉ tiêu đã được xác định.

e. Hồ Sơ, thời gian và quy trình xét tuyển:

Được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

f. Nguồn tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

g.  Chỉ tiêu xét tuyển:

Chiếm 40% trên tổng chỉ tiêu đào tạo hàng năm hệ Đại học, Cao đẳng chính quy.

2.1.2 Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT (60% chỉ tiêu).

2.1.2.1  Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

Ngành Học

Mã Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Các Ngành đào tạo Đại học

Khoa học máy tính

D480101

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Vật Lý, Anh Văn (A1)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Vật Lý, Tin học

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

D510103

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Vật Lý, Sinh Học

Toán, Vật Lý, Địa Lý

Kế toán

D340301

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Ngữ Văn, Hóa Học

Toán, Địa Lý, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Địa Lý

Quản trị Kinh doanh

D340101

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Địa Lý, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý

Tài chính -  Ngân hàng

D340201

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Ngữ Văn, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Địa Lý

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Anh Văn, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Sinh Học

Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học

Kiến Trúc

D580102

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Ngữ Văn, Vật Lý, Hóa Học

Toán, Ngữ Văn, Vẽ (Môn năng khiếu)

Các Ngành đào tạo Cao Đẳng

Khoa học máy tính

C480101

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Vật Lý, Anh Văn (A1)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Vật Lý, Tin học

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

C510103

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Vật Lý, Sinh Học

Toán, Vật Lý, Địa Lý

Kế toán

C340301

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Ngữ Văn, Hóa Học

Toán, Địa Lý, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Địa Lý

Quản trị Kinh doanh

C340101

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Hóa Học, Sinh Học (B)

Toán, Địa Lý, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Vật Lý

Tài chính -  Ngân hàng

C340201

Toán, Vật Lý, Hóa Học (A)

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Ngữ Văn, Sinh Học

Toán, Ngữ Văn, Địa Lý

Tiếng Anh

C220201

Toán, Anh Văn, Ngữ Văn (D1)

Toán, Anh Văn, Hóa Học

Toán, Anh Văn, Sinh Học

Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học

Hình thức xét tuyển: có 2 hình thức xét tuyển như sau:

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT.

2.1.2.2 Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

a. Tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT, BT.THPT hoặc tương đương

- Căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm lớp 10, 11 và 12 theo học bạ THPT. Cụ thể, điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12.

- Đối với môn năng khiếu: Trường sẽ tổ chức xét các môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu phải từ 5.0 trở lên.

b. Điều kiện xét tuyển:

- Đối với 3 môn văn hóa: Điều kiện xét tuyển là tổng điểm trung bình (ĐTB) theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt  từ  108 điểm trở lên đối với hệ đại học; và đạt từ 99 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng.

- Đối với xét tuyển các tổ hợp môn (2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu): Điều kiện xét tuyển là tổng điểm trung bình (ĐTB) theo tổ hợp môn xét tuyển của 2 môn văn hóa trong 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt  từ  72 điểm trở lên đối với hệ đại học; và đạt từ 66 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng. Riêng điểm thi môn năng khiếu phải từ 5,0 điểm trở lên.

Ngoài ra, trường được thực hiện cơ chế tuyển sinh đặc thù đối với trường đóng tại các tỉnh biên giới theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c.  Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ĐXT) của ngành xét tuyển đối với mọi thí sinh được tính theo công thức sau: 

Trong đó,  tính theo công thức sau: 

 = (ĐTB môn i HK1 lớp 10 + ĐTB môn i HK2 lớp 10 + ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i 1 học kỳ lớp 12 *2) 

Môn thứ 1, 2, 3 căn cứ vào tổ hợp đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển của thí sinh.

UT : Điểm ưu tiên được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

3.2.1.2.3 Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT.

a.  Tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT, BT.THPT hoặc tương đương;

- Căn cứ vào kết quả học tập các môn học năm lớp 12 theo học bạ. Cụ thể, điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển năm lớp 12.

- Đối với môn năng khiếu: Trường sẽ tổ chức xét các môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu phải từ 5.0 trở lên.

b.  Điều kiện xét tuyển:

- Đối với 3 môn văn hóa: Điều kiện xét tuyển là tổng điểm trung bình (ĐTB) cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt  từ 18 điểm trở lên đối với hệ đại học; và đạt từ 16,5 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng.

- Đối với xét tuyển các tổ hợp môn (2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu): Điều kiện xét tuyển là tổng điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển của 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt  từ 12 điểm trở lên đối với hệ đại học; và đạt từ 11 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng. Riêng điểm thi môn năng khiếu phải từ 5,0 điểm trở lên.

Ngoài ra, trường được thực hiện cơ chế tuyển sinh đặc thù đối với trường đóng tại các tỉnh biên giới theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c.  Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ĐXT) của ngành xét tuyển đối với mọi thí sinh được tính theo công thức sau:

Trong đó, là điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn i. Môn thứ 1, 2, 3 căn cứ vào tổ hợp đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển của thí sinh.

UT : Điểm ưu tiên được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của các ngành.

3.2.1.2.4 Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Mục 1: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An)

Mục 2: 3 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT; 2 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

Mục 3:Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc BT.THPT) có chứng thực.

Mục 4: Bản sao chứng thực học bạ THPT (hoặc BT.THPT, tương đương)

Mục 5:Bản sao chứng thực giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thí sinh có thể cùng lúc nộp nhiều hồ sơ xét tuyển cho nhiều ngành.

3.2.1.2.5 Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

3.2.1.2.6 Lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

3.2.2.1.7 Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả:

*** Năm 2015:

Đợt 1:

Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An từ ngày 15/01 đến ngày28/02.

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển 03/3

Đợt 2:

Nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 17/03 đến ngày 17/04

Nộp hồ sơ tại trường DLA: 18/04 đến 15/07.

Thời gian bổ sung hồ sơ thiếu: 25/06 đến ngày 15/07

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển: 18/07

Đợt 3:

Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An từ ngày 20/07 - 10/08(nếu còn chỉ tiêu)

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển 12/8

Đợt 4:

Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trườngĐại học Kinh tế Công nghiệp Long An từ ngày11/08 - 31/08 (nếu còn chỉ tiêu)

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển 3/9

Đợt 5:

Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An từ ngày01/9 đến 20/9 (nếu còn chỉ tiêu)

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển 22/9

Đợt 6:

Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An từ ngày21/9 đến 10/10 (nếu còn chỉ tiêu)

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển 12/10

Đợt 7:

Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An từ ngày11/10 đến 30/10 (nếu còn chỉ tiêu)

Xét duyệt hồ sơ, công bố trúng tuyển 31/10

*** Từ năm 2016 trở về sau:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trường sẽ thông báo trước mỗi đợt xét tuyển ít nhất 01 tháng.

- Công bố kết quả xét tuyển: chậm nhất sau 4 ngày, kể từ ngày kết thúc mỗi đợt xét tuyển.

3.2.1.2.7 Địa điểm công bố kết quả:

Trường công bố công khai kết quả trên website của trường và gửi thư thông báo kết quả cho thí sinh (theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3.2.2.2.8 Quy trình xét tuyển:

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.

- Bước 2: Nhập liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển

- Bước 3: Họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển.

- Bước 4: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển).

- Bước 5: Tổ chức hậu kiểm sau khi thí sinh trúng tuyển.

* ** Ghi chú: Nếu hình thức 1 của phương thức 2 xét tuyển không đủ chỉ tiêu thì tiến hành xét tuyển theo hình thức 2 để cho đủ chỉ tiêu hoặc ngược lại, sao cho chỉ tiêu xét tuyển của 2 hình thức ở phương thức 2 là 60% tổng chỉ tiêu.

3.2.1.2.9 Nguồn tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước.

3.2.1.2.10 Chỉ tiêu xét tuyển:

Chiếm 60% trên tổng chỉ tiêu đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy.

3.3 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Tổ chức thi tuyển sinh liên thông chính quy theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

3.3.1 Phương thức 1: Tổ chức thi tuyển sinh liên thông chính quy theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Ngành tuyển, tổ hợp môn  xét tuyển: Thực hiện tương tự phương thức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy tại Phần ba, Mục 3.2.1.1 của Đề án này

-  Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi liên thông lên trình độ Đại học, cao đẳng (áp dụng theo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGD&ĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tổ chức thi tuyển sinh:

Việc tổ chức thi, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

-  Chỉ tiêu:

Chiếm 20% tổng chỉ tiêu hàng năm đào tạo liên thông ĐH, CĐ chính quy

-  Thời gian nhận hồ sơ, tổ chức thi và công bố kết quả:Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi chia làm 2 đợt:

+ Đợt 1: nhận hồ sơ từ ngày 01/03 đến hết 29/04, tổ chức thi tháng 5

+ Đợt 2: nhận hồ sơ từ ngày 01/9 đến hết 25/10, tổ chức thi tháng 11

- Công bố kết quả sau khi thi 2 tuần.

*** Từ năm 2016 trở về sau:

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trường sẽ thông báo trước mỗi đợt xét tuyển ít nhất 01 tháng.

- Công bố kết quả xét tuyển: chậm nhất sau 4 ngày, kể từ ngày kết thúc mỗi đợt xét tuyển.

3.3.2 Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Ngành tuyển, tổ hợp môn  xét tuyển; tiêu chí; điều kiện; nguyên tắc; hồ sơ, thời gian, quy trình xét tuyển và nguồn tuyển :

Thực hiện tương tự phương thức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy tại Phần ba, Mục 3.2.1.1 của Đề án này.

Riêng phần tiêu chí bổ sung thêm đối tượng: thí sinh tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng  đăng ký xét tuyển theo quy định đào tạo liên thông của Bộ GD&ĐT.

Phần hồ sơ xét tuyển bổ sung thêm nội dung: thí sinh phải có bằng tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng của ngành đăng ký xét tuyển theo quy định đào tạo liên thông của Bộ GD&ĐT.

- Chỉ tiêu:

Chiếm 80% tổng chỉ tiêu hàng năm đào tạo liên thông ĐH, CĐ chính quy 

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Kinh tế công nghiệp Long An công bố đề án tuyển sinh riêng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH