Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2020

Thông tin đăng ký xét tuyển năm 2020 trường đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, theo đó trường xét tuyển 3.400 chỉ tiêu.

Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đai học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 2020

1. Xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2020

Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  DDQ 1965    
Quản trị kinh doanh 7340101 265 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Marketing 7340115 105 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Kinh doanh quốc tế 7340120 145 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Kinh doanh thương mại 7340121 85 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Thương mại điện tử 7340122 90 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Tài chính - Ngân hàng 7340201 190 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Kế toán 7340301 195 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Kiểm toán 7340302 110 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Quản trị nhân lực 7340404 55 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 130 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Luật 7380101 55 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D96
Luật kinh tế 7380107 90 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D96
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh (dự kiến) 7340420 25 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Kinh tế 7310101 135 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Quản lý Nhà nước 7310205 50 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D96
Thống kê kinh tế 7310107 35 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 110 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90
Quản trị khách sạn 7810201 95 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
1.A00 2.A01 3.D01 4.D90

>> THAM KHẢO THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐH ĐÀ NẴNG NĂM 2019, 2018, 2017 TẠI ĐÂY

2. Xét theo đề án tuyển sinh riêng

Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Đối tượng xét tuyển /Nguyên tắc xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   930    
Quản trị kinh doanh 7340101 TT 110 1.  Đối tượng 1: Thí sinh tham gia trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV):
'Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) vào chương trình chính quy tất cả các ngành. Ưu tiên lần lượt theo thứ tự thí sinh tham gia thi năm, quý, tháng, tuần.
2. Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2018, 2019, 2020 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) bậc THPT. Xét tuyển ưu tiên theo thứ tự thí sinh đạt (1) giải nhất, (2) giải nhì, (3) giải ba. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển ưu tiên theo điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 (điểm học bạ).
3. Đối tượng 3: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2020) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên và có tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2020 trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 12,0 điểm trở lên. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau: (1) điểm tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT, (2) điểm môn thi Toán THPTQG năm 2020. 
Một số quy định cụ thể đối với các đối tượng:
Đối tượng 2
: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển ưu tiên theo điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 (điểm học bạ).
Đối tượng 3: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau: (1) điểm tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT, (2) điểm môn thi Toán THPTQG năm 2020. 
Marketing 7340115 TT 45
Kinh doanh quốc tế 7340120 TT 60
Kinh doanh thương mại 7340121 TT 35
Thương mại điện tử  7340122 TT 35
Tài chính - Ngân hàng 7340201 TT 80
Kế toán 7340301 TT 80
Kiểm toán 7340302 TT 45
Quản trị nhân lực 7340404 TT 25
Hệ thống thông tin quản lý  7340405 TT 55
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh (dự kiến) 7340420 TT 15
Luật 7380101 TT 25
Luật kinh tế 7380107 TT 35
Kinh tế 7310101 TT 60
Quản lý Nhà nước 7310205 TT 20
Thống kê kinh tế 7310107 TT 15
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành  7810103 TT 50
Quản trị khách sạn  7810201 TT 40
Chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế, các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán 7340120 QT 100 Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT cho Chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh trong hai năm đầu học tại Việt Nam):
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2020) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên và thỏa mãn hoặc (1) điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 (điểm học bạ) từ 6,0 trở lên hoặc (2) tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2020 trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 12,0 điểm trở lên. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau: (1) điểm tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT, (2) điểm trung bình chung học tập năm lớp 12.
Ưu tiên tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau:
(1) điểm tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT,
(2) điểm trung bình chung học tập năm lớp 12.

3. Xét theo kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQGTPHCM

Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Nguyên tắc xét tuyển Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm
Ngưỡng ĐBCL đầu vào
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ   505      
Quản trị kinh doanh 7340101 65 Xét theo thứ tự điểm bài thi đánh giá
 năng lực từ cao đến thấp
Không có Có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 600 điểm trở lên
Marketing 7340115 30
Kinh doanh quốc tế 7340120 35
Kinh doanh thương mại 7340121 20
Thương mại điện tử 7340122 20
Tài chính - Ngân hàng 7340201 50
Kế toán 7340301 50
Kiểm toán 7340302 30
Quản trị nhân lực 7340404 15
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 35
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh (dự kiến) 7340420 10
Luật 7380101 15
Luật kinh tế 7380107 20
Kinh tế 7310101 35
Quản lý Nhà nước 7310205 10
Thống kê kinh tế 7310107 10
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 30
Quản trị khách sạn 7810201 25

Theo TTHN

>> Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!